Paret Sirens arkitektur och pollinerande insekter lockade trots coronapandemin besökare till KAMUs museer under år 2021

26.1.2022 7.28
Allt och inget – Arkitekterna Kaija + Heikki Siren var den första i sitt slag i Finland, som ur ett brett perspektiv berättar om arkitektparets produktion.

Till KAMU Esbo stadsmuseums höjdpunkter år 2021 hörde framför allt utställningen Allt och ingenting - Arkitekterna Kaija + Heikki Siren i Utställningscentret WeeGee, som presenterade Kaija och Heikki Sirens arkitektur, och Glims gårdsmuseums utställning Pollinerande hjältar.

Siren-utställningen fick mycket positiv respons från museibesökarna. Utställningen, som gjordes i samarbete med Finlands arkitekturmuseum och EMMA Esbo moderna konstmuseum, uppmärksammades förutom i inhemsk media också i internationella arkitekturpublikationer. Glims sommarutställning Pollinerande hjältar utgjorde en ny slags helhet som på ett mångsidigt sätt presenterade såväl de pollinerande insekternas betydelse som föremål relaterade till biodling. I november öppnade en fotografiutställning på Glims bestående av bilder Kenzi Rinno tagit i Glims omnejd under 1970-talets början. Utställningen är ett av evenemangen som ordnas under jubileumsåret Esbo 50 år som stad.

För att kunna erbjuda stadens invånare tjänster också på distans har KAMU under hela coronatiden producerat och utvecklat nytt historiskt innehåll i digitalt format. Fotografier av bland annat historiska byggnader och kulturlandskap i Esbo publicerades på museets sida i söktjänsten Finna. Under året hade KAMUs Finna-sida kring 84 000 besökare. Även flera nya mobilguider, många med arkitekturtema, publicerades under fjolåret. Till dessa hörde mobilguiden Hagalund sett ur invånarnas synvinkel samt mobilguiderna om Björnviken, Otnäs och Österstranden. I oktober publicerades Lagstads virtuella skolmuseum via vilket besökare kan bekanta sig med Lagstads folkskola, Esbos äldsta folkskolebyggnad, och dess gård.  

KAMU Esbo stadsmuseums fem museer var stängda under årets fem första månader på grund av restriktioner till följd av coronapandemin. I början av juni öppnade museerna igen och arrangerandet av evenemang återupptogs. I och med att coronarestriktionerna lättade, var det i början av september möjligt att inom ramen för KAMUs Mullankaivajat-projekt genomföra arkeologiska utgrävningar tillsammans med Karhusuon koulu. Under utgrävningarna hade skolans elever en fin möjlighet att under två veckors tid bekanta sig med arkeologens yrke. Museets första Adoptera ett monument-samarbete inleddes med Olari-Seura ry.

År 2021 var KAMU Esbo stadsmuseums fem museers sammanlagda besökarantal 79 423. 

 

  • Historia