Nya coronavirusfall har konstaterats på vårdhem i Esbo

14.1.2022 13.22

Coronavirusfall har konstaterats på flera vårdhem i Esbo. I en del av vårdhemmen finns det smittfall endast bland personalen. Vi rekommenderar starkt att undvika besök på vårdhem och att i första hand kontakta de boende per telefon.

Coronavirusfall har konstaterats på 21 vårdhem. På 15 vårdhem finns det smittfall både bland de boende och bland personalen och på sex vårdhem endast bland personalen.

På vårdhemmet Vuoripirtti och vårdhemmet Kaisla har det konstaterats flera coronavirusfall bland de boende och personalen. På vårdhemmet Vuoripirtti har sammanlagt 12 boende och anställda blivit smittade och på vårdhemmet Kaisla har åtta boende och nio anställda blivit smittade.

Tidigare under veckan informerade vi om coronavirusfall på vårdhemmet Vuoksela och servicehuset Hopeakuu(extern länk). På servicehuset Hopeakuu upptäcktes de första coronavirusfallen den första veckan i januari. På servicehuset Hopeakuu har nu 22 boende och tio anställda blivit smittade och på vårdhemmet Vuoksela 14 boende och fem anställda. 

I de övriga vårdhemmen finns det färre än fem smittfall bland de boende och personalen.

De som exponerats för coronaviruset i enheter med boende som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, såsom vårdhem, kan fortfarande sättas i karantän, även om förordnande i karantän upphör till största delen(extern länk) utanför social- och hälsovårdsenheterna. Personer som exponerats på vårdhem har satts i karantän. Vi har kontaktat närstående till de boende som insjuknat och isolerats samt till de boende som satts i karantän.

Under början av året har fyra boende i olika vårdhem avlidit på grund av coronaviruset. Vi framför vårt deltagande till anhöriga och närstående till de avlidna. På grund av integritetsskyddet ger vi inte ut annan information om de avlidna.

Undvik besök på vårdhem

Vi rekommenderar att undvika besök på vårdhem där det konstaterats coronavirusfall tills den 10 dagar långa uppföljningstiden är över för samtliga boende.

Coronaviruset sprider sig nu häftigt och smittar lätt. Vi rekommenderar starkt att undvika besök på vårdhem och vi hoppas att anhöriga och närstående noga överväger behovet av besök. Vi uppmuntrar närstående att kontakta de boende i fösta hand per telefon. Om du tänker besöka ett vårdhem, kontakta vårdhemmet först och kom överens om besöket på förhand. Då kan vi bland annat säkerställa att det är möjligt att komma på besök.

Det är inte möjligt att besöka de boende som har isolerats eller satts i karantän. Det är dock alltid möjligt att besöka de boende som får vård i livets slutskede.

Esbo stad erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för cirka 1 400 klienter som inte längre kan bo i sitt eget hem. Det finns nästan 40 vårdhem i Esbo som drivs av privata aktörer och av staden.

  • Coronavirus