Förhandsröstningen i välfärdsområdesvalet börjar 12.1.2022

Publicerad: 10.1.2022 6.47
Bild: Patrik Fagerström, Espoon kaupunki

Förhandsröstningstiden vid välfärdsområdet är i Finland 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Den egentliga valdagen är söndag 23.1.2022. Du kan rösta på förhand på vilket förhandsröstningsställe som helst.

I välfärdsområdesvalet väljs beslutsfattare för de kommande välfärdsområdena. Genom att rösta i välfärdsområdesvalet kan du påverka hur social- och hälsovårdens och räddningsväsendets tjänster ordnas i ditt område.

Invånarna i kommunerna Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis väljer i välfärdsområdesvalet 79 fullmäktigeledamöter till välfärdsområdesfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde(extern länk). Fullmäktiges mandatperiod är 1.3.2022–31.5.2025.

Uppgifter som välfärdsområdena ansvarar för från 1.1.2023:

 • primärvård
 • specialiserad sjukvård
 • socialvård
 • tjänster för barn, unga och familjer
 • tjänster för personer i arbetsför ålder
 • tjänster för äldre
 • mental- och missbruksvård
 • tjänster för personer med funktionsnedsättning
 • elev- och studerandevård
 • främjande av hälsa och välfärd
 • räddningsväsende

Du kan förhandsrösta på vilket förhandsröstningsställe som helst

Förhandsröstningstiden vid välfärdsområdet är i Finland 12–18.1.2022 och utomlands 12–15.1.2022. Den egentliga valdagen är söndag 23.1.2022. Du kan rösta på förhand på vilket förhandsröstningsställe som helst.

Förhandsröstningsställena i Finland(extern länk)

Förhandsröstningsställena utomlands(extern länk)

En röstberättigad får rösta på förhand hemma, om hens rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad att hen inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe i Finland eller röstningsstället på valdagen. Väljaren ska anmäla sin önskan att rösta hemma till centralvalnämnden i sin kommun. Anmälan ska göras skriftligen eller per telefon senast tisdag 11.1.2022 före klockan 16. Centralvalnämndens telefonnummer och adress finns i meddelandet om rösträtt.

Dessutom är särskilda förhandsröstningsställen i Finland till exempel sjukhus, ålderdomshem, vårdhem, servicehus och straffanstalter. Endast de som vårdas eller har intagits på anstalter får rösta i dem. Dessutom kan man rösta på förhand i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar.

Mer information för väljarna finns på adressen vaalit.fi/sv/for-valjare(extern länk)

Kandidaterna i Västra Nylands välfärdsområde

Läs mer om kandidaterna i Västra Nylands välfärdsområde(extern länk) på webbplatsen för justitieministeriets valresultattjänst.

Följ säkerhetsanvisningarna på röstningsstället

Välfärdsområdesvalet ordnas med de arrangemang som det rådande coronaläget förutsätter. Vid tidpunkten för välfärdsområdesvalet har alla röstberättigade som så önskat hunnit få minst två doser av coronavaccinet. Enligt Justitieministeriets och Institutet för hälsa och välfärds bedömningar är röstning så kallad lågriskverksamhet. Valmyndigheterna följer de anvisningar de fått för att röstningen på röstningsställena ska vara hälsosäker.

Följ dessa anvisningar när du röstar:

 • Håll ett tillräckligt stort avstånd till andra människor.
 • Se till att ha god handhygien. Använd handsprit.
 • Använd ansiktsskydd eller visir medan du besöker röstningsstället, om det är möjligt.
 • Om du vill, kan du ta med dig en egen penna.
 • Om du har symtom i luftvägarna, vänta tills du känner dig frisk innan du förhandsröstar.

Mer information om välfärdsområdesvalet finns på adressen vaalit.fi/sv/valfardsomradesval(extern länk)

Information om välfärdsområdesvalet på olika språk(extern länk)

#Välfärdsområdesvalet

 • Välfärdsområde