Felaktiga uppgifter om coronabegränsningar sprids i Esbo stads namn

20.1.2022 13.43
En riktad bild: en person tittar på telefon, symboler i pratbubblor.

Det har skickats felaktiga uppgifter om coronabegränsningar till evenemangsarrangörer från en Gmail-adress som skapats i Esbo stads namn. Meddelanden har skickats åtminstone till arrangörer av vinteridrottstävlingar och de innehåller flera felaktiga påståenden. Åtminstone en del av meddelandena har undertecknats av ”Espoon koronaviruksen ennaltaehkäisytiimi” (”Esbos team för förebyggande av coronaviruset”).

Om Esbo stad ger anvisningar per e-post kommer meddelandet alltid från en e-postadress med slutleden espoo.fi eller opetus.espoo.fi. Uppdaterade uppgifter om de begränsningar och rekommendationer med anledning av coronaviruset som gäller i Esbo finns på stadens webbplats.

”Jag uppmanar folk att vara försiktiga. Det är mycket tråkigt att sådan desinformation, det vill säga avsiktligt vilseledande information, sprids igen. Om du inte är alldeles säker på att det är frågan om en officiell myndighetsanvisning ska du åtminstone inte dela den vidare”, säger Esbo stads säkerhetschef Petri Häkkinen.

Om du vill meddela om misstänkta meddelanden du fått, kontakta staden via responskanal på webben(extern länk). Välj som ämne för responsen ”Övriga och allmänna ämnen” och sedan ”Säkerhet i Esbo stad” så går ditt meddelande direkt till våra säkerhetsexperter.

Utomhusevenemang får ordnas med iakttagande av säkerhetsanvisningar

I Nyland har alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus förbjudits fram till 31.1.2022, oberoende av antalet deltagare. Förbudet gäller inte utomhusevenemang, vilket innebär att till exempel skidtävlingar får ordnas.

Sammankomster utomhus eller deras deltagarantal har inte begränsats, men arrangören måste beakta deltagarnas hälsosäkerhet i enlighet med lagen om smittsamma sjukdomar. Verksamheten ska ordnas så att smittspridning på grund av nära kontakt mellan kunder och deltagare och mellan olika sällskap kan förebyggas. Arrangören kan ordna det genom att begränsa antalet kunder, genom att omorganisera kundplatserna eller lokalerna eller på något annat lämpligt sätt.

Du får inte delta i någon verksamhet om du har symtom på förkylning.

En stark rekommendation är att handledare och personer över 12 år använder ansiktsskydd inomhus, om inte hälsoskäl absolut hindrar det. Ansiktsskydd behöver inte användas när man idrottar. Andra än deltagare och handledare ska undvika att vistas i hobbylokaler och omklädningsrum.

Institutet för hälsa och välfärd: Anvisningar för offentliga tillställningar, allmänna sammankomster och offentliga lokaler(extern länk)

Även hot som motsätter sig vaccinering har riktats mot skolor

En del av Esbo stads skolor har fått hotfulla meddelanden från elevers föräldrar. I meddelandena förbjuds såväl vaccinering av barnet, användning av ansiktsskydd som uppmaning att använda handsprit, om det inte är fråga om barnets egen handsprit. I meddelandena varnas för att de vid behov används som bevis i rättsliga förfaranden.

I Esbo följer vi de riksomfattande anvisningarna och rekommendationerna om vaccinering. Vi vaccinerar ingen mot dennes vilja, och för vaccinering av barn under 12 år kräver vi ett skriftligt tillstånd undertecknat av alla vårdnadshavare. I Esbo ger vi inte heller coronavaccineringar i skolorna, utan endast på vaccinationsplatser där barn under 12 år alltid måste ha minst en vuxen med sig.

”Vi accepterar inte påtryckningar på vår personal i någon form. Som arbetsgivare ansvarar vi för personalens arbetshälsa. Vid behov polisanmäler vi med låg tröskel påtryckning och osaklig verksamhet som riktar sig mot vår personal”, konstaterar säkerhetschef Häkkinen.

  • Coronavirus