Esbobor uppmuntras på många sätt att vaccinera sig mot coronaviruset

Publicerad: 27.1.2022 12.40Uppdaterad: 28.1.2022 6.41

Esbobor uppmuntras till coronavaccinering den här veckan per sms. Nu kan du också gå till vaccinering utan tidsbokning på vaccinationsplatserna i köpcentret Iso Omena i Mattby och i Esbo centrum. Du behöver inte köa till vaccination på de här platserna.

Sms till personer över 60 år som tagit en eller två vaccindoser

Vi skickar sms till Esbobor över 60 år som ännu inte har bokat tid för andra eller tredje vaccinationen.

”Vi vill påminna dem som av någon anledning inte har bokat tid för andra eller tredje dosen om vikten att komplettera vaccinationsskyddet”, berättar direktören för Esbo stads hälsovård Markus Paananen.

Vi skickar också sms till dem som kanske inte har något vaccinationsskydd ännu

Vi skickar också sms till de Esbobor över 18 år som vad vi vet ännu inte har fått det skydd mot allvarlig coronavirussjukdom som vaccinationen innebär. Helsingfors stad och Esbo stad har berett ärendet tillsammans.

Vi berättar i sms-meddelandet att det nu går lätt att få vaccination också utan tidsbokning. Du får vaccination utan tidsbokning på vaccinationsplatserna i köpcentret Iso Omena och i Esbo centrum. Aktuell information om vaccination finns på esbo.fi/coronavaccinering.

I Esbo har man också uppmuntrat till vaccination i utomhusreklam och kampanjer i sociala medier.

 

 

  • Coronavirus