En fjärde coronavaccindos för personer med kraftig immunbrist

Publicerad: 3.1.2022 9.40Uppdaterad: 7.3.2022 11.20

Tidsbokningen för en fjärde coronavaccinering för personer med kraftigt nedsatt immunförsvar har öppnats.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar fjärde coronavaccindoser till personer som fyllt 12 år som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Den fjärde dosen kan ges när det har gått 3–4 månader sedan den tredje dosen.

Läs mer i Institutet för hälsa och välfärds nyhet.(extern länk)

Tidsbokning

Boka tid på webben på coronavaccinbokning.fi(extern länk)

Du ser alla vaccinationsplatser och lediga tider när du väljer ”Esbo” i bokningssystemet. När du bokat en tid får du ett bekräftelsemeddelande med anvisningar om att komma till vaccinationsplatsen.

Om du vill sköta ärendet per telefon, ring tfn 09 8163 4800 (mån–fre kl. 8–18), så ringer vi upp dig. Ring endast en gång och vänta sedan på att vi ringer upp dig. Återuppringningen kontaktar dig när det finns lediga vaccinationstider.

Grupper med kraftigt nedsatt immunförsvar

 Följande grupper anses ha kraftigt nedsatt immunförsvar: 

  • Organtransplantation 
  • Stamcellstransplantation 
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist 
  • Immunsuppressivt tillstånd vid cancerbehandling 
  • Behandling av en autoimmun sjukdom med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare. 
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens 
  • Långt framskriden eller obehandlad HIV 
  • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd som diagnostiserats av en läkare

En noggrannare lista över grupper med kraftigt nedsatt immunförsvar finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats.(extern länk)

  • Coronavirus