Coronavirussmittor konstaterades på vårdhem i Esbo

5.1.2022 13.52

Coronavirussmitta har konstaterats i grupphemmen som hör till servicehuset Hopeakuu i Esbo. Sammanlagt 13 boende och 3 anställda har konstaterats vara smittade.

De smittade boende har isolerats från de övriga som bor på hemmet och de smittade anställda har förordnats i isolering. Dessutom har de boende som blivit exponerade i grupphemmen satts i karantän. Alla boende och anställda på servicehuset kommer att testas för coronavirussmitta. De boendes närstående har kontaktats.

Vi rekommenderar att undvika besök på vårdhemmet tills den 10 dagar långa uppföljningstiden är över för samtliga boende. Vi rekommenderar att de närstående i första hand håller kontakt med de boende per telefon eller via någon annan distansförbindelse. Tack för förståelsen!

  • Stöd i vardagen
  • Coronavirus