Coronavirusfall i flera vårdhem i Esbo

Publicerad: 13.1.2022 13.07

Coronavirusfall har konstaterats i flera vårdhem i Esbo både bland de boende och bland personalen. Vi rekommenderar starkt att undvika besök på vårdhem och att i första hand kontakta de boende per telefon.

På vårdhemmet Vuoksela har 14 boende och 5 anställa blivit smittade.

Förra veckan informerade vi om coronavirusfall på vårdhemmet Hopeakuu. På vårdhemmet Hopeakuu har det under förra veckan och denna vecka konstaterats sammanlagt 16 coronavirusfall bland de boende och färre än fem fall bland personalen.

Dessutom har det på tretton andra vårdhem konstaterats enstaka coronavirusfall bland de boende eller personalen.

De smittade boende har isolerats från de andra boende och de smittade anställda har förordnats i isolering.

De som exponerats för coronaviruset i enheter med boende som hör till riskgrupper för allvarlig coronavirussjukdom, såsom vårdhem, kan fortfarande sättas i karantän, även om förordnande i karantän upphör till största delen utanför social- och hälsovårdsenheterna. Personer som exponerats på vårdhem har satts i karantän. Vi har kontaktat närstående till de boende som insjuknat och isolerats samt till de boende som satts i karantän.

Vi rekommenderar kontakt per telefon 

Vi rekommenderar att undvika besök på vårdhem där det konstaterats coronavirusfall tills den 10 dagar långa uppföljningstiden är över för samtliga boende.

Coronaviruset sprider sig nu häftigt och smittar lätt. Vi rekommenderar starkt att undvika besök på vårdhem och vi hoppas att anhöriga och närstående noga överväger behovet av besök. Vi uppmuntrar närstående att kontakta de boende i fösta hand per telefon. Om du tänker besöka ett vårdhem, kontakta vårdhemmet först och kom överens om besöket på förhand. Då kan vi bland annat säkerställa att det är möjligt att komma på besök.

Det är inte möjligt att besöka de boende som har isolerats eller satts i karantän. Det är dock alltid möjligt att besöka de boende som får vård i livets slutskede.

De övriga boendes vardag på vårdhemmen förblir så oförändrad som möjligt. På grund av skyddsåtgärder och personalbrist kan det hända att dagsprogrammen på vårdhemmen ändras tillfälligt och att all planerad stimulerande verksamhet inte kan genomföras.

Staden är aktivt i kontakt med vårdhemmen

Esbo stad erbjuder serviceboende med heldygnsomsorg för cirka 1 400 klienter som inte längre kan bo i sitt eget hem. Det finns nästan 40 vårdhem i Esbo som drivs av privata aktörer och av staden. Inom de närmaste veckorna kommer Esbo stads långtidsvård att vara aktivt i kontakt med vårdhemmen. På detta sätt håller vi oss informerade om situationen på vårdhemmen och kan snabbt erbjuda hjälp, om situationen kräver det.

  • Coronavirus