Broschyren Kulturens vår 2022 är här – besvara vår enkät och delta i en utlottning!

Publicerad: 12.1.2022 6.40

Vi kartlägger invånarnas åsikter om broschyren. Besvara enkäten och berätta vad du tycker! Bland dem som svarat lottar vi ut fem olika biljettpaket.

Broschyren Kulturens vår 2022 har kommit, och den har delats ut till alla hushåll i Esbo under vecka 2.

Broschyren har inte delats ut till hushåll som har förbjudit gratisutdelning. Om du inte har fått broschyren per post kan du också läsa den via denna länk.(extern länk)

Vi kartlägger invånarnas åsikter om broschyren. Besvara enkäten och berätta vad du tycker! Bland dem som svarat lottar vi ut fem olika biljettpaket bland annat till Utställningscentret WeeGee och till evenemang vid kulturhusen i Esbo.

Enkäten är anonym och det tar ungefär fem minuter att besvara den. Enkäten är öppen fram till den 14 februari 2022.

Gå till enkäten via denna länk.(extern länk)