Välfärdsområdesvalet 2022: Inlämnande av kandidatansökningar i Västra Nylands välfärdsområde

2.12.2021 15.05Uppdaterad: 7.12.2021 15.07

Valombudet för ett parti, en gemensam lista eller en valmansförening ska lämna in kandidatansökningarna och anmälningar om eventuella valförbund mellan partier och om gemensamma listor för valmansföreningar till välfärdsområdesvalnämnden för Västra Nylands välfärdsområde senast tisdag 14.12.2021 före klockan 16.00.

I välfärdsområdesvalet som förrättas söndag 23.1.2022 väljs 79 ledamöter till välfärdsområdesfullmäktige för Västra Nylands välfärdsområde för mandattiden 1.3.2022–31.5.2025.

Ett parti, ett valförbund eller en gemensam lista får ställa upp ett antal kandidater som är högst så stort som antalet fullmäktigeledamöter som ska utses vid valet multiplicerat med 1,25, det vill säga 98 i Västra Nylands välfärdsområde.

Välfärdsområdesvalnämnden granskar kandidatansökningarna vid sitt sammanträde 20.12.2021 och fastställer kandidatuppställningen samt kandidatnumren 23.12.2021.

Upplysningar och instruktioner:

 

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk)

  • Välfärdsområde