Uppdaterad: Tid för coronavaccinering kan nu bokas för alla 5–11-åriga barn

23.12.2021 16.11Uppdaterad: 4.1.2022 8.59

Nu kan också barn i åldern 5–11 år som inte hör till en riskgrupp få coronavaccination. Vi har öppnat fler tider. I Esbo ska dessutom alla 5–11-åringar som vaccineras ha ett undertecknat tillstånd av alla vårdnadshavare.

Uppdaterad 30.12.2021

Statsrådet ändrade förordningen om coronavaccinering så att alla som fyllt 5 år i Finland hädanefter kan vaccineras mot coronaviruset. Förordningen trädde i kraft 23.12.2021. Tidigare erbjöds coronavaccin endast till 5–11-åringar som tillhör riskgrupperna för allvarlig coronavirussjukdom.

Boka tid för vaccinering

Boka tid för barnets vaccinering på adressen coronavaccinbokning.fi(extern länk) eller ring vår återuppringningstjänst för tidsbokning för coronavaccinering, tfn 09 8163 4800 (mån–fre kl. 8–18).

Barnet ska åtföljas av åtminstone en vuxen. I Esbo ska dessutom alla 5–11-åringar som vaccineras ha ett undertecknat tillstånd av alla vårdnadshavare. Tillståndet ska skrivas ut och undertecknas på förhand. Ha med det till vaccinationsplatsen. Diskutera vaccinationen på förhand med ditt barn och lyssna på barnets åsikt om vaccinationen.

Skriv ut blanketten här: Vårdnadshavarens samtycke till den minderårigas coronavaccination(extern länk)

Vaccinationsplatser och vaccinationstider

Coronavaccinationer ges tills vidare inte i skolorna, utan skolhälsovårdarna vaccinerar barn i januari på vaccinationsplatserna vid Hagalunds hälsostation, i Fågelberga och i Esbo centrum samt på mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena. Vaccinationsplatserna är öppna endast med tidsbokning.

Du ser alla vaccinationsplatser och lediga tider när du väljer ”Esbo” i bokningssystemet. När du bokat en tid får du ett meddelande om att bokningen har lyckats och vägvisning till vaccinationsplatsen.

Läs mer om vaccinationer av barn på Institutet för hälsa och välfärds webbplats

  • Coronavirus
  • Mödra- och barnrådgivning