Rösta i välfärdsområdesvalet och påverka tjänsterna i ditt närområde

Publicerad: 14.12.2021 11.35Uppdaterad: 15.12.2021 15.52

Ordnandet av kommunernas social- och hälsovård samt räddningsverksamhet överförs från kommunerna till välfärdsområdena den 1 januari 2023. Målet för välfärdsområdena är att säkerställa jämlika, högklassiga och lättåtkomliga bastjänster runt om i Finland. Välfärdsområdenas högsta beslutanderätt används av välfärdsområdesfullmäktige som väljs i välfärdsområdesvalet den 23 januari 2022.

Västra Nylands välfärdsområde(extern länk) omfattar Esbo, Hangö, Ingå, Grankulla, Högfors, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis. Till Västra Nylands välfärdsområdesfullmäktige väljs 79 ledamöter för mandatperioden 1.3.2022–31.5.2025. Ledamöterna beslutar om basservicen, såsom social- och hälsostationernas verksamhet, funktionshinderservicen, tjänsterna för äldre samt räddningsväsendet. Din röst har en direkt inverkan på en fungerande vardag. 

Tidtabeller för valet

Om du är röstberättigad får du per post en anmälan om rösträtt i december. Om du har meddelat att du tar emot myndighetsmeddelanden elektroniskt, skickas anmälan om rösträtt till dig till tjänsten Suomi.fi.

Välfärdsområdesvalets kandidater och deras kandidatnummer publiceras  i justitieministeriets valinformations- och resultattjänst(extern länk) den 23 december 2021.

Välfärdsområdesvalets egentliga valdag är söndagen den 23 januari 2022. Förhandsröstningen äger rum i Finland den 12–18 januari 2022 och utomlands den 12–15 januari 2022. Välfärdsområdesfullmäktige inleder sitt arbete den 1 mars 2022.

Vaalit.fi > Tidsplan för välfärdsområdesval(extern länk)  

På valdagen får du rösta i den vallokal som har antecknats för dig och som anges i anmälan om rösträtt. Du kan också rösta på förhand på vilket som helst av de allmänna förhandsröstningsställena i Finland eller utomlands. Förhandsröstningsställena anges på webbplatsen vaalit.fi > Röstning och röstningsställen(extern länk).

Läs mer om välfärdsområdesvalet i Västra Nylands välfärdsområde på www.lu-palvelut.fi/valfardsomrade(extern länk).

Läs mer om välfärdsområdesvalet vaalit.fi > Välfärdsområdesval(extern länk)

Information om välfärdsområdesvalet på olika språk på webbplatsen vaalit.fi(extern länk)

#Välfärdsområdesvalet 

  • Välfärdsområde