Också dubbelvaccinerade nära kontakter kan sättas i karantän på grund av omikronvarianten

Publicerad: 20.12.2021 13.37

Karantänreglerna för nära kontakter till personer med coronavirussjukdomen ändras måndag 20.12.

På grund av hur snabbt omikronvarianten sprids sätts i fortsättningen också två gånger vaccinerade nära kontakter i karantän, om det är uppenbart att exponeringen är betydande. Detta gäller till exempel personer som bor i samma hushåll som den insjuknade. Tidigare var praxis att personer som fått den fulla vaccinationsserien i regel inte satts i karantän efter exponering.

I Esbo har det under den senaste tiden förekommit rekordmånga coronainfektioner

På fredag 17.12.2021 konstaterades 181 nya infektioner i Esbo, på lördag 18.12.2021 totalt 174 och på söndag 19.12.2021 totalt 128.

Av de infektioner i Esbo som under måndagen tills vidare kommit till kännedom var 50 procent misstänkta fall av omikronvarianten på basis av preliminära laboratorieresultat.

Smittspårningen överbelastad

På grund av det stora antalet infektioner får de som gett ett positivt coronavirustest och deras familjemedlemmar i första skedet anvisningar som textmeddelande.

Spårningen prioriteras i enlighet med Institutet för hälsa och välfärds åtgärdsanvisning. Äldre personer som insjuknat och till exempel personer som exponerats i vårdhem kan nås inom 1–2 dygn från det att man fått kännedom om sjukdomsfallet. Smittspårarna strävar också efter att snabbare ingripa om det förekommer ett kluster av flera smittfall samt i andra situationer som identifierats som högrisksituationer. I övriga fall kan fördröjningen i smittspårningssamtalen vara upp till två veckor.

I Esbo arbetar nu omkring 100 yrkespersoner med smittspårning. Utbildning och inskolning av nya anställda pågår och i början av januari kommer antalet anställda att stiga till ungefär 150 personer. 

 

  • Coronavirus