Möjlighet till vaccinering mot coronaviruset på mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena

22.12.2021 9.45

Mödra- och barnrådgivningen i köpcentret Iso Omena vaccinerar denna vecka (22–23.12) barn i åldern 5–11 år som hör till en riskgrupp. Dessutom vaccineras vuxna som har rätt till tredje vaccindosen mot coronaviruset och som i förväg bokat en tid för vaccinering på rådgivningen.

Det finns också vaccinationstider för barn efter jul, under vecka 52, och i januari.

Vårdnadshavare kan boka en vaccinationstid för sitt barn på coronavaccinbokning.fi(extern länk). Barnet ska åtföljas av åtminstone en vuxen. I Esbo ska dessutom alla 5–11-åringar som vaccineras ha ett undertecknat tillstånd av alla vårdnadshavare. Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccinering av minderåriga(extern länk)

Även vuxna vaccineras på mödra- och barnrådgivningen

För att vi ska kunna utnyttja hela vaccinationskapaciteten vaccinerar vi på mödra- och barnrådgivningen också vuxna som har rätt till den tredje coronavaccindosen. Därför sitter också vuxna och väntar på sin vaccineringstur på rådgivningen.

Mera information om coronavaccination

  • Mödra- och barnrådgivning
Mattby