Lägesrapport över coronavaccineringen i Esbo torsdag 30.12.2021

30.12.2021 15.15

I den här nyheten har vi samlat en lägesrapport över situationen för coronavaccineringen i Esbo torsdag kl 27.12 kl. 16. Observera, att uppgifterna alltid gäller den tidpunkt då nyheten publicerats. Situationen när det gäller vaccinering ändras snabbt just nu.

Mera vaccinationstider har öppnats för 5–11-åringar

Vi har öppnat mera vaccinationstider för 5–11-åringar. Det finns gott om tider i januari, också på kvällar och veckoslut.

Coronavaccinationer ges tills vidare inte i skolorna, utan skolhälsovårdarna vaccinerar barn i januari på vaccinationsplatserna vid Hagalunds hälsostation, i Fågelberga och i Esbo centrum. Dessutom vaccinerar skolhälsovårdarna på mödra- och barnrådgivningen i Iso Omena tillsammans med dess hälsovårdare. Vaccinationsplatserna är öppna endast med tidsbokning.

Barnet ska åtföljas av åtminstone en vuxen. I Esbo ska dessutom alla 5–11-åringar som vaccineras ha ett undertecknat tillstånd av alla vårdnadshavare.  Tillståndet ska undertecknas på förhand och medtas till vaccinationsplatsen. Diskutera vaccinationen på förhand med ditt barn och lyssna på barnets åsikt om vaccinationen.

Läs mer och skriv ut blanketten här.

Nya tider har öppnats för tredje dosen vaccin mot coronaviruset

För närvarande är bokningen av tider för vaccinering med tredje dosen öppen för personer som fyller 40 år 2021 och äldre samt för personer som hör till en riskgrupp.

Vi har öppnat nya tider. Det finns gott om tider till exempel på den nya vaccinationsplatsen i Esbo centrum. Där finns också tider på kvällar och veckoslutet denna vecka.

Vi följer noggrant situationen för vaccineringen och tidsbokningen. Följande åldersgrupp, 30–39-åringar, kan börja boka tider nästa vecka.

Privata företag som erbjuder företagshälsovård inleder vaccinering mot coronaviruset i början av 2022, en del av dem redan första veckan, när det hunnit organisera vaccineringsverksamheten.

I Esbo har strax över 44 500 personer fått tredje dosen per 30.12.

Frågor om vaccinering? Kolla esbo.fi/coronavaccinering

Vi får nu in otroliga mängder med kommentarer och frågor om coronavaccinering och coronaviruset. Tyvärr kan vi inte svara på enskilda meddelanden. Samma personer som svarar på meddelandena arbetar med att organisera vaccineringen, vilket innebär att den tid som används för att svara på frågor om coronaviruset fördröjer vaccineringarna. Vi ber att du kontrollerar om du kan hitta ett svar på din fråga på esbo.fi/coronavaccinering innan du skickar in en fråga. Glöm inte att läsa de nyheter som finns bakom länkarna på webbsidan.

Följande lägesrapport över coronavaccineringen publiceras när det finns ändringar att informera om.

Läs mer:

  • Coronavirus