Lägesrapport över coronavaccineringen i Esbo, måndag 20.12.2021

21.12.2021 10.29

I den här nyheten har vi samlat en lägesrapport över situationen med coronavaccineringarna i Esbo måndag 20.12 kl. 16. Observera, att uppgifterna alltid gäller den tidpunkt då nyheten publicerats. Situationen med vaccineringarna ändras snabbt just nu.

Tidsbokningen för tredje vaccindosen öppnas för 50–59-åriga Esbobor tisdag 21.12 på eftermiddagen

Tidsbokningen för den tredje vaccindosen öppnar för 50–59-åriga Esbobor tisdag 21.12.2021 på eftermiddagen. Det finns en del tider för vaccinering redan före jul (vecka 51) och veckan efter jul (vecka 52).

Vi har fått många frågor om varför Esbo inte har öppnat tidsbokningen för tredje vaccindosen för alla som fyllt 18 år, liksom grannstäderna Helsingfors och Vanda. Åldern är den största riskfaktorn för att få allvarlig coronavirussjukdom och därför erbjuder vi enligt en rekommendation av Institutet för hälsa och välfärd tredje dosen i åldersordning, först till de äldsta. Tidsbokningen öppnas stegvis så att vi kan säkerställa att de äldre invånarna får sin tredje vaccindos före de yngre.

Vi följer noga hur vaccineringarna framskrider. Tidsbokningen för följande åldersgrupp, 40–49-åringar, öppnas när det finns tillräckligt med tider att boka. På så sätt kan vi se till att det finns tillräckligt många tider under de närmaste dagarna eller senast under de närmaste veckorna.

Vi utökar antalet tider och öppnar nya vaccinationsplatser

Onsdag 22.12 öppnar vi vaccinationsplatser på Hagalunds hälsostation och Sökö hälsostation. Vaccinationsplatsen i Hagalund betjänar på den gamla bekanta platsen, det vill säga i vaccinationstältet i första våningen. Vaccinationsplatsen i Sökö ligger i Sökö hälsostation, på adressen Sökösvängen 4 A.  Ingång till vaccinationsplatsen från Sököstråkets sida. Kundparkering finns längs med vägarna och dessutom finns det fyra bilplatser på parkeringsplatsen vid Leva och bo-seniorcentralen i Sökö.

De två största vaccinationsplatserna i Esbo kommer att finnas i köpcentret Iso Omena och i Esbo centrum. Just nu ser det ut som om vi kan öppna vaccinationsplatsen i Esbo centrum veckan efter jul. Dessutom utökar vi tiderna genom att införa kvällstider på vaccinationsplatsen i Iso Omena. På vaccinationsplatsen i Iso Omena kan vi ge omkring 5 500 coronavaccineringar per vecka och på vaccinationsplatsen i Esbo centrum är kapaciteten upp till 11 000 vaccindoser per vecka.

Den här veckan (51) är vårt mål att erbjuda cirka 10 000 vaccinationstider. Veckorna 52/2021 och 1/2022 strävar vi efter att öka vaccinationskapaciteten så att vi kan vaccinera 21 000 Esbobor per vecka. 

Vi söker personal som kan vaccinera till Esbo

Om du har giltiga tillstånd för läkemedelsbehandling och vill delta i vaccineringen mot coronaviruset, skicka dina kontaktuppgifter till koronarokottajat@espoo.fi. Berätta i ditt meddelande hurdana önskemål och begränsningar du har när det gäller att inleda arbetet, arbetets längd och arbetstiderna.

I Esbo är åldersgrupperna stora och många vill ta vaccinet. Tack för det! Men vi ber också om tålamod. Alla som vill kommer att få tredje vaccindosen och vi gör allt vi kan för att du ska få den så snart som möjligt.

Vi informerar om arrangemangen kring coronavaccineringen igen tisdag 21.12.2021.

Läs mera:

  • Coronavirus