Från början av december vårdas infektionspatienter på sex hälsostationer

Publicerad: 1.12.2021 9.24

Från början av december får patienter med en infektionssjukdom vård på sex hälsostationer i Esbo: Kalajärvi hälsostation, Kilo hälsostation, Alberga hälsostation, Mattsgatans hälsostation, Hagalunds hälsostation och Hälsostationen Samaria i Esbo centrum. Patienter med symtom på en infektionssjukdom hänvisas till vård via telefontjänsten.

Luftvägsinfektioner behandlas huvudsakligen hemma och kräver inte bedömning av hälso- och sjukvården. Vuxna som har lindriga symtom behöver inte söka sig till coronatest, om de har fått två vaccindoser eller har insjuknat i coronavirussjukdom under de senaste sex månaderna och inte hör till en riskgrupp.

Barn under 12 år kan testas för coronaviruset om man misstänker att barnet har coronavirusinfektion. Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att ett barn under 12 år testas för coronaviruset i följande situationer:

  • barnet har symtom och man vet att barnet har exponerats för ett laboratoriebekräftat fall av coronaviruset under de två föregående veckorna
  • barnet har symtom och i familjen bor personer som fyllt 16 år som inte vaccinerats mot coronaviruset eller personer med bristfälligt immunskydd mot coronaviruset
  • den läkare som behandlar barnet bedömer att ett test är nödvändigt.

Du kan boka tid för coronavirustest på Coronaguiden, koronabotti.hus.fi/sv/(extern länk).

Om du har luftvägssymtom eller covid-19-sjukdomen kan du göra en symtombedömning på adressen omaolo.fi. Om du behöver få en bedömning av vårdpersonal eller läkare, kontakta hälsostationernas telefontjänst tfn 09 8163 4500 mån–fre kl. 7–16. Välj din hälsostation enligt anvisningen i telefonmeddelandet. Vårdpersonalen bedömer dina symtom och behov av vård per telefon och vid behov bokas en mottagningstid för dig på hälsostationen som behandlar infektionspatienter.

Du kan tryggt besöka hälsostationen

På hälsostationen hänvisas patienter med infektionssymtom till ett separat väntrum. För personer som INTE har luftvägssymtom finns det väntrum och mottagningsrum avskilt från infektionspatienterna.

Kom ihåg att sköta om en god handhygien och använda ansiktsskydd när du besöker hälsostationen. Om du inte har ett ansiktsskydd med dig, får du ett på hälsostationen.

Om du har luftvägssymtom eller covid-19 ska du inte gå till laboratoriet eller röntgen på egen hand (med undantag av ett eventuellt coronavirustest). Om den som vårdar dig anser att du behöver laboratorie- eller röntgenundersökning, får du noggrannare anvisningar för hur du ska göra och vart du ska gå för att ta provet eller röntgen.

  • Hälsostation
  • Coronavirus