Esbo stad kräver coronapass på offentliga tillställningar och i en del av lokalerna

3.12.2021 14.17Uppdaterad: 7.12.2021 14.51

Esbo stad kräver coronapass (coronaintyg) inom kultur från 4.12.2021 och idrott från 8.12.2021. Vi granskar coronapasset vid alla offentliga tillställningar med över 20 personer samt vid inträde till stadsmuseets verksamhetsställen, utställningscentret WeeGee och simhallarna. Det krävs coronapass för att delta i motionsgrupper med över 20 personer.

Vi kräver coronapass av alla över 16 år. Samtidigt granskar vi även identitetsbevis. Vi kräver coronapass till stadens evenemang och en del av våra kundlokaler fram till utgången av 2021.

Vid ett vanligt besök på biblioteket behöver du inget coronapass, men vid evenemang som ordnas på biblioteket krävs coronapass. Evenemang i öppna bibliotekslokaler ställs i huvudsak in eller flyttas till en tryggare tidpunkt.

Grundläggande konstundervisning och annan hobbyverksamhet ordnas så att man kan hålla avstånd och med iakttagande av de allmänna anvisningarna om hälsosäkerhet för att minska smittspridning vid närkontakt. De offentliga tillställningar som arrangeras av privata aktörer i stadens lokaler, såsom jultablåer, omfattas av samma begränsningar som andra offentliga tillställningar.

Vi meddelar närmare anvisningar för hobbyverksamhet så snart som möjligt om det finns behov av preciseringar. Vi förutsätter till exempel att aktörer i stadens lokaler på eget initiativ följer regionförvaltningsverkets anvisningar.

Läs också: meddelande om kulturtjänsterna

På tillställningar med över 20 krävs coronapass

Bakgrunden till det omfattande ibruktagandet av coronapass är ett beslut av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (RFV) 2.12.2021: I Nyland får man inte ordna offentliga tillställningar och allmänna sammankomster inomhus med fler än 20 deltagare.

Om arrangören kräver coronapass behöver denna gräns inte iakttas. På denna grund tar vi i bruk coronapasset i stället för att begränsa antalet deltagare där det är möjligt inom Esbo stad. 

Dessutom förutsätter regionförvaltningsverket att tillställningarna ordnas så att spridning av coronaviruset vid närkontakter kan förebyggas. Man kan till exempel begränsa antalet besökare, gradera besökarnas deltagande och/eller ordna lokalanvändningen och placeringen av besökarna.

Till exempel på Esbo stads servicepunkter och servicetorg förebygger vi nära kontakter bland annat genom lokalarrangemang och vid behov genom att gradera antalet besökare.

Du kan sköta dagliga ärenden utan coronapass

Coronapass får inte krävas i lokaler som är väsentliga för det sedvanliga livet eller för de lagstadgade rättigheterna. Därför krävs inte coronapass till exempel på biblioteket eller i ungdomstjänsternas lokaler.

Coronapass krävs däremot på de offentliga tillställningar som ordnas på bibliotek och i ungdomslokaler av personer över 16 år. Personer under 16 år krävs inte på coronapass, även om det krävs coronapass av personer över 16 år.

Anvisningar för nerladdning av coronapasset (coronaintyget)

Du kan ladda ner coronapasset på kanta.fi(extern länk). Gör så här:

  • Logga in på Kantatjänsterna på adressen kanta.fi med autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  • Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns en länk till intyget också på din förstasida på Kantatjänsterna.
  • Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik.
  • Spara pdf-filen på din telefon eller annan apparat. Där har du intyget att visa upp när det behövs. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Läs mer om coronapasset: esbo.fi/coronaviruset

  • Coronavirus