Coronavirus och graviditet

Publicerad: 22.12.2021 14.59

Coronaviruset har i många undersökningar visat sig oftare orsaka allvarlig sjukdom när kvinnan är gravid. Risken för sjukhusvård och intensivvård har ökat. För tidig födsel och kejsarsnitt är vanligare än hos dem som inte har coronavirusinfektion.

Coronaviruset förändras lite hela tiden och det är svårt att skydda sig mot nya former av viruset annat än genom att ta coronavirusvaccinet.

I Finland används mRNA-vacciner. Vaccinformen kan tryggt användas under graviditet. Vaccinet har inte observerats orsaka några skador i samband med graviditet och det utgör ingen risk för fostret. Tvärtom; redan två veckor efter den första vaccindosen har den nyfödda också antikroppar mot coronaviruset. Moderns vaccin skyddar alltså även den nyfödda. Vaccinet skyddar inte helt mot coronavirusinfektion, men det förhindrar effektivt en allvarlig sjukdomsbild.

Institutet för hälsa och välfärd (THL) och Världshälsoorganisationen (WHO) rekommenderar coronavirusvaccin under graviditeten.

Om du inte redan har tagit coronavirusvaccin rekommenderar vi att du tar det så snart som möjligt. Det är också viktigt att stödpersonen tar vaccinet.

Mer information om

HUS Helsingfors universitetssjukhus har skrivit denna nyhet.

  • Mödra- och barnrådgivning
  • Coronavirus