Coronapasset tas i bruk på bred front i Esbos kulturhus och museer

3.12.2021 13.34

I och med regionförvaltningsverkets beslut krävs coronapass vid tillställningar i Esbos kulturhus, stadsmuseet och stadsbiblioteket samt på stadsorkestern Tapiola Sinfoniettas konserter. Coronapass krävs vid alla offentliga tillställningar med över 20 deltagare från lördag 4.12.2021, oberoende av klockslag.

Dessutom förutsätts coronapass vid stadsmuseets verksamhetsställen och vid Utställningscentret WeeGee. Coronapass krävs inte för att uträtta ärenden på biblioteken, men det krävs för evenemang på biblioteken.

Coronapass kontrolleras av alla besökare över 16 år.

Stadens kulturhus, stadsmuseet och stadsorkestern ger på sina webbsidor noggrannare säkerhetsanvisningar och information för dem som köpt biljetter:

Anvisningarna om att uträtta ärenden tryggt på biblioteket uppdateras på webbplatsen helmet.fi.(extern länk)

Även andra yrkesmässiga kulturaktörer i staden följer stadens linje. Regionförvaltningsverkets bestämmelser gäller till 31.12.

Grundläggande konstundervisning och annan kulturhobbyverksamhet

Grundläggande konstundervisning och annan kulturhobbyverksamhet ordnas så att deltagarna kan vistas glest i lokalerna och med hänsyn till de allmänna anvisningarna om hälsosäkerhet för att förebygga smittorisken som närkontakt innebär. För offentliga tillställningar som ordnas av grundläggande konstläroanstalter och aktörer inom hobbyverksamhet, till exempel julföreställningar, gäller samma begränsningar som för andra offentliga tillställningar. Aktörerna får så snart som möjligt närmare anvisningar för hobbyverksamheten.

Spara intyget åt dig själv eller skriv ut det från Kantatjänsterna

  1. Logga in på Kantatjänsterna på adressen kanta.fi med autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns en länk till intyget också på din förstasida på Kantatjänsterna.
  3. Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik.
  4. Spara pdf-filen på din telefon eller annan apparat. Där har du intyget att visa upp när det behövs. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Läs mer om coronaintyget på esbo.fi/coronaviruset.

 

  • Coronavirus