Besök i jultider på vårdhem, boendeenheter och Esbo sjukhus

Publicerad: 23.12.2021 11.05Uppdaterad: 23.12.2021 11.43

Med besöksanvisningarna vill vi minimera spridningen av coronaviruset både bland boende och personal.

Besök på vårdhem för seniorer och boendeenheter för personer med funktionsnedsättning

Vi önskar att du på förhand avtalar om besök på vårdhem eller boendeenheter. Personalen tar emot dig och hänvisar dig till handtvätt eller handdesinficering och därefter till den boendes rum. Besöket äger rum i den boendes eget rum, inte i de gemensamma lokalerna. Vi påminner om vikten av säkerhetsavstånd, också i den boendes rum. Använd ansiktsskydd under hela besöket!

Kom endast om du är frisk! Om du har ens svaga symtom, kom ihåg att du alltid kan tala med den boende per telefon.

Vissa vårdhem eller boendeenheter kan ha noggrannare anvisningar på grund av coronaläget. De färskaste anvisningarna får du när du kontaktar vårdhemmet eller boendeenheten och kommer överens om besöket på förhand.

Vi rekommenderar starkt: Undvik besök i Leva och bo-seniorcentralen i Alberga på grund av coronaviruset(extern länk)

Läs mer om rekommendationer för besök på vårdhem och boendeenheter(extern länk)

De boendes besök utanför vårdhemmet

Kom ihåg hälsosäkerheten också när en boende besöker dig utanför vårdhemmet. Vi önskar att de boende endast träffar personer som har tagit minst två doser vaccin mot coronaviruset. Dessutom är det viktigt att de boende undviker nära kontakter med personer med symtom som tyder på coronaviruset.

Efter att ha återvänt till vårdhemmet borde den boende i mån av möjlighet undvika kontakter med andra boende i 14 dygn.

Andningsskydd för besökare på Esbo sjukhus

På Esbo sjukdom ska besökarna tills vidare använda andningsskydd av typ FFP2/3 (utan ventil). Det räcker alltså inte med en så kallad kirurgisk mask. Om du inte har ett eget andningsskydd får du ett av sjukhuset. Till övriga delar förblir sjukhusets besökspraxis oförändrad. En patient på en avdelning kan ha högst två besökare åt gången. Besöket ska vara kort, högst en timme.

Ska du besöka Esbo sjukhus? Kontrollera besöksanvisningarna(extern länk)

Vi tackar alla besökare för samarbete och förståelse!

  • Coronavirus