Undvik besök i Leva och bo-seniorcentralen i Alberga på grund av coronaviruset

Publicerad: 12.11.2021 12.49

I Leva och bo-seniorcentralen i Alberga har det konstaterats coronavirussmittor. Esbo stads myndighet för smittsamma sjukdomar har förordnat dem som insjuknat i isolering samt kartlagt de personer som utsatts för coronaviruset och satt dem i karantän.

Personer som förordnats i isolering eller karantän och vid behov deras anhöriga har kontaktats. I Leva och bo-seniorcentralen i Alberga utförs screeningtest för att upptäcka eventuella symptomfria smittor.

För att förebygga vidare smitta rekommenderar vi starkt att undvika besök på Leva och bo-seniorcentralen i Alberga tills resultaten av screeningtesten har fåtts vecka 46.

Vi rekommenderar att släktingar och vänner i första hand håller kontakt med de boende per telefon eller via annan distansförbindelse. Om vädret tillåter kan besök ordnas utomhus. Kom överens om besöken utomhus med personalen på förhand.

Det är tillåtet att besöka personer som får vård i livets slutskede eller som är kritiskt sjuka. Vänligen kontakta i detta fall personalen för att ordna ett tryggt besök.

Vi tackar alla för samarbete och tålamod.

  • Coronavirus