Telefontjänsten för influensa- och coronavaccinering har rusning

5.11.2021 9.33Uppdaterad: 2.12.2021 13.18

Telefontjänsten för influensa- och coronavaccinering är överbelastad. För närvarande finns det hundratals samtal i kö och det kan ta flera dygn innan du blir uppringd.

Belastningen orsakas för närvarande av den stora efterfrågan på influensavaccin, tidsbokningen för den tredje coronavaccindosen samt förfrågningarna om coronaintyget. Samma nummer betjänar också dem som ber om ett recept för influensavaccin på grund av att de inte hör till en riskgrupp.

Mer personal överförs för närvarande till telefontjänsten. Återuppringningar görs också på kvällar och veckoslut, men det kommer att ta en längre tid att avveckla kön. Vi beklagar situationen och ber om tålamod i väntan på samtal.

Boka om möjligt tid för vaccination på webben

Vänligen boka om möjligt tid för vaccination på webben. För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat.

Du kan boka tid till coronavaccinering på adressen www.coronavaccinbokning.fi(extern länk). Du kan boka din tredje vaccinationstid när det har gått sex månader sedan din andra vaccindos. Om det inte finns några lediga tider i tidsbokningen på webben, kan du vänta några dagar att nya tider läggs till.

Om du har bokat en tid till coronavaccinering på vaccinationsplatsen i köpcentret Iso Omena, i Sellobiblioteket eller i Entressebiblioteket, kan du bli vaccinerad mot influensa på samma gång. Nämn det för vårdpersonalen när du kommer för att bli vaccinerad. Influensavaccineringen är gratis för personer som hör till en riskgrupp och för närstående till personer som löper risk att insjukna allvarligt i influensa.

Boka tid för influensavaccinering på adressen espoo.terveytesi.fi(extern länk). Välj "Tidsbokningar" och under den delen antingen ”Tidsbokning till hälsostationen” eller "Rådgivningens tidsbokning" och därefter som mottagningstyp”Influensavaccinering”. Välj den plats till vilken du vill boka vaccinationstiden.

Det är tyvärr inte möjligt att bli vaccinerad mot coronaviruset under tiden för influensavaccineringen, eftersom coronavaccinpreparat beställs enligt antalet tidsbokningar.

Coronaintyg

Om du har problem med coronaintyget eller behöver det som en utskrift, ring inte telefontjänsten för vaccinationer. Se aktuella anvisningar på Esbo stads webbplats Coronaintyg i Esbo(extern länk).

  • Hälsostation
  • Coronavirus