Studieresor i fortsättningen gratis för studerande på andra stadiet som omfattas av utvidgad läroplikt

15.11.2021 8.52Uppdaterad: 3.12.2021 10.03

Studieresor inom färdtjänst enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp blir gratis för studerande som omfattas av utvidgad läroplikt från 1.11.2021.

Läroplikten har utvidgats och ändringen gäller alla som går ut grundskolan efter 1.1.2021. Läroplikten utvidgas fram till 18 års ålder eller tills den unga har genomgått en utbildning på andra stadiet.

Den första åldersklassen som omfattas av den utvidgade läroplikten är de studerande som gått ut grundskolan våren 2021. Studerande som gått ut grundskolan före detta omfattas inte av den utvidgade läroplikten.

Färdtjänstens resor under fritid och för att sköta ärenden är också i fortsättningen avgiftsbelagda. I fortsättningen betalas för dessa resor en egenandel på 1,40 euro per enkelresa.

Du ska meddela funktionshinderservicen om att du omfattas av den utvidgade läroplikten. Skicka in ett studieintyg till funktionshinderservicen. Efter att din anmälan inkommit för en anställd inom funktionshinderservicen in uppgiften om att dina studieresor är gratis i din klientprofil hos Färdcentralen.

Mer information

Funktionshinderservicens telefonrådgivning, tfn 09 8164 5285, betjänar vardagar kl. 9–11 och 12–14.

Samma nummer svarar också på frågor om färdtjänst mån–ons kl. 9–10 och tors kl. 12–13.

vammaispalvelut@espoo.fi

  • Färdcentralen
  • Stöd i vardagen