Karaåker omvandlas till ett nytt bostads- och arbetsplatsområde vid utmärka trafikförbindelser

Publicerad: 3.11.2021 10.27Uppdaterad: 15.11.2021 8.25
Vision för planområdet Karaåkern. Lergodsstigen mot söder.
Karaåker, illustration av Savitavaranpolku från söder. Bild: Tietoa Finland Oy.

Karaåker omvandlas till ett nytt bostads- och arbetsplatsområde vid utmärka trafikförbindelser

Karaåker ligger vid järnvägen och är en del av Kera som ska byggas till ett ekologiskt och tät stadsområde.

Logistikfunktionerna i Karaåker håller på att avlägsnas från området och Karaåker utvecklas till ett mer stadsliknande bostads- och arbetsplatsområde. Karaåker ligger norr om järnvägen och är en del av Keras framtida lokala centrum som byggs på båda sidorna av järnvägen.

Karaåker ska bli ett ekologiskt och tät stadsområde där det är lätt att gå och cykla. Karaåker har utmärka trafikförbindelser då de redan befintliga spårförbindelserna förbättras efter att Esbo stadsbana har färdigställt. Även Keras station utvecklas.

Stadsbanan utgörs av två tilläggsspår som byggs mellan Alberga och Köklax. De nya spåren förbättrar punktlighet och smidighet av närtrafiken och fjärrtrafiken mot Åbo. Stadsbanan torde färdigställas 2028.

Hem för 4 400 invånare

I Karaåker byggs hem för cirka 4 400 nya invånare. De första bostäderna färdigställs 2025 och byggandet av Karaåker  tar cirka 10 år.

Med detaljplaneförändringen omvandlas det redan byggda gamla logistik- och industriområdet till ett grönt och trivsamt bostadsområde. Detaljplaneområdets storlek är cirka 32 hektar. I Karaåker kommer det att finnas även ett vidsträckt parkområde genom vilket det kommer att gå en gång- och cykelrutt.  Rutten korsar inte med fordonstrafiken. 

Stadsplaneringscentralen använder ett grönkoefficient-verktyg i planen med hjälp av vilket man kan öka gårdsområdens frodighet. I Karaåker ska man bygga bland annat gröntak, samt bevara det befintliga trädbeståndet och berget i parkområdet.  Frodighet ökar trivseln i bostadsområdena, underlättar hanteringen av dagvattnet och hjälper till att anpassa sig till klimatförändringen.

Verket för luft-vattenvärmepumpar för oss mot kolneutralitet

Fortum planerar fjärrvärme i Karaåkern. Den bygger på en luft-vattenvärmepumpsanläggning som kopplas till fjärrvärmenätet. Esbo stad och Fortum har förbundit sig att producera kolneutral fjärrvärme i fjärrvärmenätet i området Esbo, Grankulla och Kyrkslätt under 2020-talet.

Utvecklingen i Keras område startades söder om järnvägen i området av Keras hallar. Fullmäktige godkände Keras detaljplan i september.  Härnäst ska man utveckla Karaåker stadsplanområdet till ett bostads- och arbetsplatsområde. Senare ska även området på Vävarsvägen söder om Keras hallar förnyas.

Kera ska omvandlas till ett område i enligt med den hållbara utvecklingen. Det ska utvecklas i ett omfattande samarbete med områdets markägare och utvecklingsföretag. Målet är att prova och ta rena och smarta stadslösningar i bruk, som underlättar vardagen till exempel med tanke på gång, cirkulär ekonomi och byggande.

Föredragningslista 10.11.2021 (extern länk) (på finska).

Läs mer om detaljplanen.

 

 

  • Planläggning
Alberga