Fall av coronavirussmitta på Esbo sjukhus

Publicerad: 9.11.2021 6.37

Flera fall av coronavirussmitta har konstaterats på ortopediska rehabiliteringsavdelningen på Esbo sjukhus. Vi rekommenderar att alla undviker besök i avdelningens smågrupper.

Flera fall av coronavirussmitta har konstaterats på Esbo sjukhus. De smittade har vårdats eller arbetat på ortopediska rehabiliteringsavdelningen (avdelning 2) i smågrupperna B och G.

De första smittfallen framkom på fredag eftermiddag. Under veckoslutet testades både patienter som vårdas på avdelningen och patienter som redan åkt hem för coronavirussmitta. För stunden vårdas fem smittade patienter på sjukhuset och de hålls isolerade. Två anställda har konstaterats vara smittade.

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar har satt de exponerade i karantän. Vi följer noga hur de exponerade mår och de testas på nytt för coronavirussmitta senare under denna vecka. Dessutom testas de om de får symtom.

Begränsningar för besök på avdelning 2

För att undvika coronavirussmitta rekommenderar vi att alla undviker besök i smågrupperna B och G på avdelning 2 fram till 14.11.2021.

Vi påminner att de som besöker andra delar av Esbo sjukhus ska iaktta särskild försiktighet under besöken.  Ska du besöka Esbo sjukhus?(extern länk) Läs våra besöksanvisningar!(extern länk)

  • Coronavirus