Du kan nu hämta ditt EU-coronaintyg som utskrift på servicetorget i Iso Omena och på Sellobiblioteket

Publicerad: 19.11.2021 11.20Uppdaterad: 25.11.2021 11.14

Kommer du inte åt dina uppgifter på Mina Kanta-sidor eller behöver du EU-coronaintyget på papper men saknar skrivare? Du ka hämta en utskrift av ditt EU-coronaintyg på servicetorget i Iso Omena eller Sellobiblioteket.

Från måndagen 22.11 skrivs EU-coronaintyg inte längre ut på vaccinationsställena, utom i Iso Omena, där intyget kan ges i samband med vaccinationen.

Utskrift på servicetorget i Iso Omena:

  • tisdag kl. 8.30–15.30
  • onsdag kl. 10.30–17.30
  • fredag kl. 8.30–15.30

Utskrift på Sellobiblioteket från och med 25.11:

  • måndag kl. 8.30–15.30
  • torsdag kl. 8.30–15.30

Servicetorget finns i tredje våningen i köpcentret Iso Omena vid hälsocentralens ingång

Utskriftpunkten i Sellobiblioteket finns i tredje våningen, vid  vaccinationsställen Albergagatan 9.

Mera information: Coronaintyg i Esbo

  • Coronavirus
  • Servicetorgen