”På rätt plats vid rätt tidpunkt” – Behandlingstrappa till service

Publicerad: 11.10.2021 9.52

I det avslutade projektet Kehitysvammaisten hoitopolut Uudellamaalla undersöktes olika sätt att genomföra hälsovårdstjänster för personer med intellektuell funktionsnedsättning och harmonisera vård- och servicekedjorna i Nyland. Idén sammanfattades i formen: rätt vårdnivå vid rätt tidpunkt för rätt patienter i hela Nyland.

Det är viktigt att hitta de mest relevanta punkterna ur klienternas synvinkel på vårdstigarna för personer med intellektuell funktionsnedsättning. De är korsningar där organisationen och anställda har ett stort ansvar för att styra klienter till rätt vårdstig.

Huvudtankarna i projektet var nivåindelningen av vården mellan primärvården och den specialiserade sjukvården samt normalitetsprincipen i organisationen av tjänster så långt det är möjligt och rimligt. För att möjliggöra nivåindelningen av vården måste det första steget, dvs. grundnivån, fungera och de yrkesverksamma komma överens om arbetsfördelningen och den interna samordningen både inom enheten och mellan enheterna. Vad är det fenomenet i tanke- och attitydvärlden som vi kan utveckla för att uppnå ett bättre samarbete mellan yrkesverksamma, så att klienten alltid står i centrum? Hur når lika men inte opersonliga behovsanpassade tjänster personer med intellektuell funktionsnedsättning?

Behandlingstrappan beskriver inte bara uppgifts- och ansvarsfördelningen mellan olika aktörer, utan även samarbetet. För att samarbetet kan vara framgångsrikt måste en ramp med både väggrepp och glid byggas bredvid stegen i tanke- och attitydvärlden. Enligt vad behövs. Ett jämnt och stabilt steg behövs, men ibland också flexibelt och smidigt arbete som är relevant för klienten. Slutrapporten om projektet är färdigställd (bara på finska).