Influensavaccinering på mödra- och barnrådgivningarna

26.10.2021 13.01Uppdaterad: 16.12.2021 13.50

Vaccineringen mot årets säsonginfluensa inleds i Esbo i november. Tidsbokningen öppnar 25.10.2021. Vaccineringarna börjar 1.11.

Influensavaccineringen är gratis för gravida och deras familjemedlemmar, barn under 7 år samt familjemedlemmar till spädbarn under 6 månader. Gratis vaccinering mot säsonginfluensa kan fås av alla i den närmaste kretsen kring en person som hör till en riskgrupp.

Vaccineringen är det bästa sättet att skydda sig mot influensa och följdsjukdomar, såsom lunginflammation. Det är bra att vaccinera sig varje höst, eftersom vaccinet är effektivt i ungefär ett år och det ständigt dyker upp nya varianter av influensaviruset. Genom att vaccinera dig mot influensa skyddar du också dina närstående.

Boka tid för vaccinering

Boka tid på webben: espoo.terveytesi.fi(extern länk). För att boka tid måste du autentisera dig med dina webbankskoder eller mobilcertifikat.

Om du som är gravid eller har ett barn i rådgivningsåldern redan har bokat tid för en regelbunden undersökning, kan vi ge vaccinet under besöket utan en separat tidsbokning.

Om du vill sköta ärenden per telefon eller om du vill att flera familjemedlemmar vaccineras mot influensa under ett vanligt rådgivningsbesök, boka tid genom att ringa mödra- och barnrådgivningens nummer på tfn 09 8162 2800 mån–fre kl. 8.30–13.30.

Observera att det inte är möjligt att sköta andra ärenden på tiden som bokats för influensavaccineringen.

Ändring i vaccineringen av närstående till riskgrupper jämfört med tidigare år

Influensavaccineringen är gratis för de närstående till personer som löper särskilt stor risk att insjukna allvarligt i influensa om de träffas ansikte mot ansikte varje vecka eller bor tillsammans.

Mer information finns på Institutet för hälsa och välfärds webbplats Vem får gratis influensavaccin(extern länk)?

Läs mera: Vaccineringen mot säsonginfluensa i Esbo

Kom ihåg säkerheten när du ska vaccineras

  • Kom för att vaccineras bara om du är frisk.
  • Vi rekommenderar att du använder ansiktsskydd.
  • Kom till vaccinationsstället så nära utsatt tid som möjligt, så att det inte uppstår rusning i väntrummet.
  • Var noga med handhygienen.
  • Ta färdigt fram ditt FPA-kort.
  • Klä dig gärna så att du lätt kan blotta överarmen.
  • Mödra- och barnrådgivning