Ändringar i coronaanvisningarna för småbarnspedagogiken från 7.10.2021

Publicerad: 7.10.2021 13.47

Esbo stads beredskapsgrupp har ändrat riktlinjerna för att ordna småbarnspedagogik under coronapandemin. De nya riktlinjerna gäller från 7.10.2021. Riktlinjerna bygger på rekommendationer av regionförvaltningsverket och huvudstadsregionens koordineringsgrupp för corona.

Vårdnadshavare i daghemmets lokaler – rekommendation om
ansiktsskydd

Vårdnadshavarna får besöka daghemmets lokaler enligt behov. Vi ber emellertid
alla att undvika nära kontakter och att det uppstår rusning. Om det förekommer
coronaexponeringar i daghemmet får vårdnadshavarna inte komma in i
lokalerna i onödan. Det rekommenderas att alla vårdnadshavare och anställda
använder ansiktsskydd inomhus. Vi ser över rekommendationen om
ansiktsskydd i småbarnspedagogiken i Esbo på nytt senare när det har beslutats
om en nationell riktlinje i frågan.

Utflykter och besök kan åter ordnas

Utflykter och kulturbesök kan göras med kollektivtrafik, men vi undviker rusning,
följer rekommendationerna om ansiktsskydd och sköter om en god handhygien.
Det är möjligt att bjuda in utomstående experter och andra gäster från
hemlandet till småbarnspedagogiken. Anvisningarna om hälsosäkerhet måste
följas vid besöken. Enligt Institutet för hälsa och välfärd kan man överväga att ta
emot gäster från länder som klassificerats som säkra.

  • Coronavirus