Rekommendationen om när barnen bör testas för coronaviruset har uppdaterats

23.9.2021 11.14Uppdaterad: 27.9.2021 9.14

Institutet för hälsa och välfärd har uppdaterat sin rekommendation om när barnen bör testas för coronaviruset. Rekommendationen grundar sig på en nationell teststrategi. I Esbo följs den uppdaterade rekommendation.

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att en person under 12 år testas för coronaviruset i följande situationer:

  • barnet har symtom och har exponerats för ett verifierat fall av coronasmitta under de senaste två veckorna.
  • barnet har symtom och det bor personer över 16 år i hushållet som inte vaccinerats mot coronaviruset eller personer som har immunbrist
  • barnets läkare anser att barnet bör testas för coronaviruset.

Om du misstänker att det är frågan om coronaviruset, kan du efter eget gottfinnande gå med barnet till ett coronatest.

Personer över 12 år som saknar vaccinering mot coronaviruset bör alltid gå på coronatest när de har symtom som kan peka på coronavirusinfektion.

Om du har fått två doser coronavaccin eller tidigare haft coronavirusjukdomen, se anvisningarna på sjukvårdsdistriktets sidor: Hur göra vid misstanke om coronavirus?.

Definitionen av exponering för coronaviruset i skolor, läroanstalter och inom småbarnspedagogiken uppdateras också

Enligt Institutet för hälsa och välfärds nya anvisning betraktas vistelse i samma klassrum under skoldagen inte automatiskt som exponering av hela gruppen. Efter en exponeringsepisod i skolorna kartläggs den smittades egentliga närkontakter och dessa kan fortfarande förordnas i karantän. De övriga informeras om en liten smittrisk i exponeringsepisoden och rekommenderas att gå på coronatest vid eventuella symptom.

I Esbo informeras hela skolan alltjämt om exponeringsepisoden, även om den leder till att endast några få personer förordnas i karantän.

Läs mer: THL:s rekommendation om testning av coronaviruset hos barn har uppdaterats(extern länk)

 

  • Coronavirus