Esbo tidigarelägger tidtabellen för 12–15-åringarnas coronavaccinering med den andra dosen i skolorna

Publicerad: 17.9.2021 4.52

Esbo har beslutat att tidigarelägga coronavaccineringen av skoleleverna med den andra dosen för att snabbare förbättra hälsosäkerheten i skolorna och samtidigt stärka elevernas möjligheter att delta i närundervisning. Dessutom kan planerna för höstlovet genomföras på ett tryggare sätt när barn och unga fått skydd av vaccinet.

Tiden mellan den första och andra dosen kan förkortas till 6 veckor, eftersom tillgången till vacciner är god i området och förkortningen av tiden inte fördröjer någon annans första vaccindos.

Institutet för hälsa och välfärd: Linjedragningar gällande intervallen mellan vaccindoser och fördelning mellan olika åldersgrupper(extern länk)

Eleverna kan få den andra vaccindosen i skolorna i Esbo under skoldagen 27.9–8.10.2021. Dagarna för vaccinering med den andra dosen efter höstlovet gäller inte längre. Samma dagar kan eleverna också få den första dosen, om de inte fått den tidigare.

Ingen tidsbokning behövs. Vaccinationen är frivillig. Skolhälsovården sköter huvudsakligen vaccineringar och på förhand bokade läkarmottagningar under den här tiden.

Om eleven inte av någon orsak kan ta den andra dosen på skolans vaccineringsdag, kan hen få vaccinet utan tidsbokning på någon av följande platser:

  • Vaccinationsplatsen i Iso Omena vardagar kl. 9.30–11.30 och 12.15–14.00
  • Entressebiblioteket fredagar kl. 10–18
  • Sellobiblioteket torsdagar kl. 10–18
  • Coronavirus