Du kan få coronavaccinet hemma

Publicerad: 30.9.2021 10.16

Alla Esbobor som vill bli vaccinerade mot coronaviruset kommer att få vaccinet. Fortast får du vaccinet på en vaccinationsplats, men du kan få vaccinet hemma om du inte kan ta dig till vaccinationsplatsen. Underliggande sjukdomar, användningen av hjälpmedel, ålder eller rädsla utgör inte hinder för att bli vaccinerad på vaccinationsplatsen.

”Vi vill försäkra oss om att alla Esbobor som vill får coronavaccinet. Dem som på grund av nedsatt funktionsförmåga inte kan ta sig till en vaccinationsplats kan vi vaccinera hemma”, säger omsorgsdirektör Sanna Svahn.

Vid vaccination hemma iakttas Institutet för hälsa och välfärds nationella vaccinationsordning. Grupper som står i tur att vaccineras i Esbo ser du på adressen esbo.fi/coronavaccinering(extern länk).

Hör dig för hos Seniorrådgivningen Nestor om att få vaccinet hemma

Esbobor i alla åldrar som står i tur att bli vaccinerade kan höra sig för hos Seniorrådgivningen Nestor om möjligheten att få coronavaccinet hemma. Nestor intervjuar den som ska vaccineras eller en närstående och tar del av patientuppgifterna. Utifrån dessa uppgifter hänvisar Nestor antingen till en vaccinationsplats eller vaccination hemma. 

Ett mobilt team på några vårdare sköter om vaccinationerna hemma. Du kan vara tvungen att vänta på vaccination hemma i flera dagar. En vårdare i det mobila teamet vaccinerar ungefär tio personer per skift. Efter vaccination stannar vårdaren kvar och följer hur den vaccinerade mår i femton minuter.

Vaccinet mot coronaviruset är avgiftsfritt och det kostar dig heller ingenting att bli vaccinerad hemma. Vaccinet ges i två doser, vid två tillfällen. Om du fått den första dosen hemma, får du också din andra dos hemma. När det börjar bli dags för dig att få den andra dosen kontaktar det mobila teamet dig för att komma överens om en tidpunkt.

Du kan höra dig för om coronavaccination hemma hos Seniorrådgivningen Nestor, tfn 09 816 33 333, kl. 9–15 (mån–fre)

  • Coronavirus