Den tredje dosen coronavaccin ges till dem som fick de två första doserna med kort intervall och dem som har allvarlig immunbrist

Publicerad: 21.9.2021 12.49Uppdaterad: 29.9.2021 5.32

Institutet för hälsa och välfärd rekommenderar att en tredje dos coronavaccin ges till personer som fått de två första doserna inom mindre än 6 veckor och till personer med allvarlig immunbrist.

I början av året fick personal inom social- och hälsovården samt äldre personer de två doserna med mindre än 6 veckors intervall. Dessa personer erbjuds nu en tredje dos coronavaccin. Om du fått de två första doserna med kort intervall kan du få en tredje dos när det gått minst sex månader från vaccineringen med den andra dosen.

Tredje dosen coronavaccin till personer med allvarlig immunbrist

I Esbo ges den tredje dosen till personer med allvarlig immunbrist. Om du har allvarlig immunbrist kan du få en tredje dos när det gått minst två månader från vaccineringen med den andra dosen.

Följande grupper anses ha allvarlig immunbrist:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Immunsuppressivt tillstånd vid cancerbehandling
  • Behandling av en autoimmun sjukdom med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare.
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt framskriden eller obehandlad HIV
  • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd som diagnostiserats av en läkare

Boka tid för vaccination mot coronaviruset på webben

Boka tid för vaccineringen på adressen coronarvaccinbokning.fi. Om du vill boka tid per telefon, ring tfn 09 8163 4800 måndag till fredag kl. 8–18, så ringer vi dig.

Du kan också komma utan tidsbokning till vaccinationsplatsen i Iso Omena vardagar kl. 9.30–11.30 och 12.15–15.00.

Anställda vid Esbo stad kan boka tid hos företagshälsovården.

En mera detaljerad lista över personer med kraftig immunbrist(extern länk) finns på våra webb-sidor

  • Coronavirus