Coronavirustestning ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer samt personer som är utsatta för allvarlig coronavirussmitta

Publicerad: 16.9.2021 12.08

Den nationella strategin för testning av covid-19 har uppdaterats. Testning ska i fortsättningen främst riktas till personer som utsatts för viruset, ovaccinerade personer med symtom samt personer som även efter vaccinering är utsatta för allvarlig coronavirussmitta.

Om du är ovaccinerad eller fått en dos coronavaccin

Om du har symtom på coronavirusinfektion som nämns nedan, sök dig till test så snart som möjligt och undvik nära kontakter:  

 • Akut luftvägsinfektion (ett symtom räcker: feber, hosta, halsont, snuva, andnöd, bortfall av lukt/smaksinne) eller
 • Diarré/illamående, huvudvärk eller muskelvärk utan annan uppenbar orsak.

Sök dig till test om du blivit exponerad för coronaviruset, enligt de anvisningar du fått.

För barnunder 12 med symtom som tyder på coronavirusinfektion är testning motiverat åtminstone i följande fall: exponering för smitta av en bekräftad coronaviruspatient under de föregående två veckorna, om det finns personer som är över 16 år i barnets familjekrets som inte har fullt vaccinationsskydd eller barnets infektionssymtom kräver enligt läkarens bedömning testning. 

Läs på THL:s webbplats hur du ska gå till väga om ditt barn har insjuknat i en luftvägsinfektion (på finska).(extern länk)

Om du har fått två doser coronavaccin eller haft en coronavirusinfektion

Coronavirustest behöver i regel inte tas om

 • dina symtom är lindriga och
 • du fått två doser coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan den andra vaccinationen, eller 
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test inom de 6 senaste månaderna eller
 • om du haft en coronavirusinfektion som bekräftats med test och fått den första dosen coronavaccin och det har gått minst en vecka sedan vaccinationen.

Sök dig alltid till test även om du fått två vaccindoser eller om du haft en coronavirusinfektion inom de senaste 6 månaderna om

 • Coronaguiden eller Omaolo eller en anställd inom hälso- och sjukvården med en vårdbedömning anvisar dig att söka dig till test
 • du tillhör en allvarlig riskgrupp för coronavirusinfektion på grund av ålder (över 60 år), sjukdom eller medicinering.
 • du är gravid
 • du har exponerats för coronaviruset under de två senaste veckorna, (inklusive meddelande som kommit in via Coronablinkern, även om du är symtomfri)
 • du är arbetstagare inom social- och hälsovården, 
 • du är bosatt eller personal vid vård- och omsorgsenheter för äldre eller 

Hur du söker dig till coronavirusprovtagning:​

 

Du kan själva boka en tid till coronavirusprovtagning via Coronaguiden(extern länk)

 • Du kan boka en tid för dig själv och för ditt barn som är under 16 år. Du kan också boka en tid för en annan person om du har fullmakt att uträtta ärenden i tjänsten Suomi.fi.
 • För tidsbokningen behöver du bankkoder eller mobilcertifikat. 

Om du vill sköta ärenden per telefon, ring Esbos coronavirusnummer, tfn 09 816 34600. Numret är öppet mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15. SMS-tjänst för hörselskadade, tfn 040 639 3945.

 • Coronavirus