Coronavirussmittor konstaterats på vårdhem i Esbo

Publicerad: 1.9.2021 10.53

På vårdhemmet Attendo Laaksolahti i Dalsvik har coronavirussmittor konstaterats hos fem anställda och sju boende.

I tre av grupphemmen som hör till vårdhemmet Attendo Laaksolahti har det konstaterats coronavirussmitta hos fem anställda och sju boende. En av de smittade boende har avlidit. Smittfall har inte konstaterats i de övriga grupphemmen. Alla boende i vårdhemmet har coronatestats. Deras närstående har kontaktats.

Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar har satt de exponerade i vårdhemmet i karantän. De smittade boende och anställda har förordnats i isolering.

– Vi framför vårt djupaste deltagande till den avlidna personens anhöriga och närstående, säger hälsovårdsdirektör Markus Paananen.

De boende på vårdhem är sköra, äldre personer, för vilka coronavirussmitta kan vara livsfarlig. Vi påminner om att det därför fortfarande är viktigt att vara särskilt försiktig när man besöker vårdhem eller vistas i närheten av äldre personer.

Läs mer Besök på vårdhem och boendeenheter

  • Coronavirus