Coronavirussmittor konstaterades på vårdhem i Esbo

Publicerad: 8.9.2021 7.48Uppdaterad: 9.9.2021 8.20

På vårdhemmet Mainiokoti Joutsen i Esbo har coronavirussmittor konstaterats hos fem anställda och elva boende.

I ett av grupphemmen som hör till vårdhemmet Mainiokoti Joutsen har fem anställda och elva boende konstaterats vara smittade med coronaviruset. Smittfall har inte konstaterats i de övriga grupphemmen.

De första smittfallen upptäcktes i slutet av förra veckan. Alla boende och anställda på grupphemmet har testats för coronaviruset.  Esbo stads enhet för smittsamma sjukdomar har satt de exponerade i vårdhemmet i karantän. De smittade boende och anställda har förordnats i isolering.

Deras närstående har kontaktats.

De boende på vårdhem är sköra, äldre personer, för vilka coronavirussmitta kan vara farlig.  Vi påminner om att det därför fortfarande är viktigt att vara särskilt försiktig när man besöker vårdhem eller vistas i närheten av äldre personer.

  • Coronavirus