Coronavaccin ges som andra dos samt som tredje dos till personer med allvarlig immunbrist och social- och hälsovårdspersonal före sista användningsdagen

Publicerad: 20.9.2021 5.10

I Nyland håller ett stort parti av Modernas coronavaccin på att nå sista användningsdagen. I Nylands samordningsgrupp har Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) och kommunerna beslutat börja ge tredje dosen genast, trots att vaccinationsförordningen inte har ändrats ännu. På så sätt går inte vaccinet till spillo.

Merparten av vaccinet i fråga ges till dem som vill ta andra dosen av Modernas coronavaccin Spikevax. ANDRA dosen ges utan tidsbokning på Metroarenan, Idrottsparksvägen 3, Hagalund, måndag 20.9 till onsdag 22.9 kl. 9.30–14.30 och onsdag också kl. 16–19. Tiden mellan doserna ska vara minst sex veckor.

Tredje dosen kan tas av personer med allvarlig immunbrist tidigast två månader efter att de tagit den andra dosen. TREDJE dosen ges till denna grupp utan tidsbokning på Metroarenan, Idrottsparksvägen 3, Hagalund, måndag 20.9 till onsdag 22.9 kl. 9.30–14.30. Var beredd att köa. Vi kontrollerar uppgifterna om immunbrist på vaccinationsplatsen, men ta ändå med dig ett intyg om det är möjligt.

Följande grupper anses ha allvarlig immunbrist:

  • Organtransplantation
  • Stamcellstransplantation
  • Svår eller medelsvår medfödd immunbrist
  • Immunsuppressivt tillstånd vid cancerbehandling
  • Behandling av en autoimmun sjukdom med immunsuppressiva biologiska läkemedel eller JAK-hämmare.
  • Dialys och svår kronisk njurinsufficiens
  • Långt framskriden eller obehandlad HIV
  • Annat svårt immunsuppressivt tillstånd som diagnostiserats av en läkare

Efter onsdag 22.9 kan dessa grupper få den tredje dosen på vaccinationsplatsen i Iso Omena utan tidsbokning vardagar kl. 9.30–11.30 och 12.15–15.00.

Tredje dosen ges också till den personal som vårdar patienter med coronavirussjukdomen och som fick de två första doserna med endast tre veckors mellanrum i början av år 2021. Dessa informeras av sin chef.

Den tredje dosen som nu ges är ett parti av Modernas coronavaccin Spikevax vars sista användningsdag är 22.9. Vi informerar om tredje dosen för andra grupper när vaccinationsförordningen har ändrats och vi vet mer.

HUS pressmeddelande 17.9.2021: Inom HUS område påbörjas en tredje omgång med coronavirusvaccinationer i syfte att förhindra spill(extern länk)

  • Coronavirus