Smittspårningen i Esbo överbelastad – textmeddelanden och skolsamarbete nya effektiveringsåtgärder

Publicerad: 30.8.2021 11.43

Antalet coronavirusfall i Esbo har fortsatt hålla en hög nivå och smittspårningen är svårt belastad. Staden har snabbt reagerat på situationen och tagit i bruk nya metoder genom vilka vi kan säkerställa att vi når de exponerade så snabbt som möjligt.

Torsdag 26.8.2021 konstaterades 65 nya smittfall i Esbo och onsdag 25.8.2021 sammanlagt 79 smittfall. I Esbo är incidenstalet för närvarande 325,5. Talet berättar hur många smittfall Esbo haft per 100 000 invånare under de senaste 14 dygnen.

Smittspårningen sysselsätts speciellt av massexponeringar i daghem och skolor, inom vården och i hobbyer.

Smittspårningen jobbar varje dag – rekrytering pågår

På smittspårningen i Esbo jobbar för stunden omkring 75 personer. Smittspårningen arbetar varje dag kl. 8–21.

”På grund av den belastade situationen har vi tagit in fler personer som arbetar med smittspårningen. Antalet sjunker tillfälligt nästa vecka när en del av personalen återvänder till sina normala uppgifter inom den likaså belastade primärhälsovården, men vi håller på att rekrytera ny personal. Vi har som mål att de nya anställda ska inleda sitt arbete redan om en vecka, så att vi kan avlasta den belastade smittspårningen”, berättar hälsovårdsdirektör Markus Paananen.

För närvarande når smittspårningen alla som gett ett nytt positivt testresultat med ett första samtal eller ett första meddelande inom 1–2 dygn, men det egentliga spårningssamtalet kan i värsta fall komma så sent som efter 13 dygn.

”För att kommunborna ska få information så snabbt som möjligt utnyttjar vi allt mer anvisningar som skickas per textmeddelande till dem som insjuknat eller blivit exponerade. Från och med nu får de flesta exponerade anvisningar bara per textmeddelande. Per telefon försöker vi nå närmast dem som blivit smittade samt sådana exponerade vars situation är oklar”, säger Paananen.

Läs mer i vårt meddelande: Coronasmittade och exponerade får anvisningar per textmeddelande – du kan också själv förkorta karantän eller isolering

Tätare samarbete med skolor

Smittspårningen har intensifierat sitt samarbete med skolorna ytterligare, så att informationsgången mellan rektorer och smittspårningen fungerar effektivt vid massexponeringar och beslut om att till exempel övergå till distansstudier kan fattas snabbt. Två av smittspårarna har blivit utsedda att utreda exponeringar i skolor.

”Antalet exponerade i skolor är ofta stort och de exponerade har ofta också många fritidskontakter. Därför anser vi att det är särskilt viktigt att just dessa kedjor kan nås snabbt”, säger Paananen.

  • Coronavirus