EU-coronaintyget finns på Mina Kanta-sidorna – här svarar vi på vanliga frågor

Publicerad: 30.8.2021 11.22Uppdaterad: 17.9.2021 7.33

EU:s gemensamma coronaintyg har funnits på Mina Kanta sedan 14.7. Uppgiften om resultatet av ditt senaste coronatest får du på koronatietoni.fi/sv.

EU-coronaintyget består av intyg över

 • coronavaccination,
 • resultatet av ett coronatest,
 • genomliden coronavirussjukdom.

Spara intyget på din apparat eller skriv ut det från Mina Kanta-sidorna

 1. Logga in på Mina Kanta-sidorna på adressen kanta.fi med autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat.
 2. Välj Coronaintyg i menyn till vänster. Det finns en länk till intyget också på din förstasida på Mina Kanta-sidorna.
 3. Öppna coronaintyget genom att klicka på pdf-länken. Om du har ett intyg, öppnas det i en ny flik i pdf-format.
 4. Spara pdf-filen på din apparat. Där har du intyget att visa upp när det behövs. Du kan också skriva ut intyget på papper.

Vad ska jag göra om mitt intyg inte finns på Mina Kanta-sidorna eller om jag inte kan skriva ut det på papper själv?

Skicka e-post till koronarokotustodistus@espoo.fi.

 • Skriv i rubriken datum då du behöver intyget och en eventuell orsak.
 • I annat fall, skriv ”Felaktigt coronaintyg”.
 • Skriv i meddelandefältet följande: Dina officiella efternamn och förnamn, födelsedatum i formen dd.mm.åååå samt din gällande telefonnummer. Skicka aldrig din personbeteckning per e-post. Skriv också datum och platser för dina coronavaccineringar. En kort beskrivning av felet.

Till exempel:

Rubrik: 30.9

Meddelande: arbetsresa 30.9
Efternamn, förnamn 1.1.1980
040 1234567
Min andra coronavaccinering syns inte i vaccineringsintyget på Mina Kanta-sidorna.
Första vaccindosen: 20.4.2021, Metroarenan
Andra vaccindosen: 30.5.2021, Metroarenan

Vi behandlar meddelandena i ankomstordning och enligt datum då intyget behövs.

Intyget för en person över 10 år visas inte på vårdnadshavarens Mina Kanta-sidor

Personer under 18 år kan själv logga in på sina Mina Kanta-sidor. Då måste de använda autentisering, såsom nätbankskoder eller mobilcertifikat. De får intyget själv och det visas inte för föräldern (vårdnadshavaren) i Mina Kanta. Vårdnadshavaren till en person över 10 år ser inte barnets coronaintyg på sina Mina Kanta-sidor. Det är inte frågan om ett fel eller att barnet inte skulle ha fått intyget.

Om en person under 18 år inte kommer in på Mina Kanta-sidorna ska intyget begäras per e-post på adressen koronarokotustodistus@espoo.fi.. I meddelandefältet ska barnets uppgifter anges: efternamn, förnamn, födelsetid samt vårdnadshavarens eller barnets telefonnummer.

Vi skriver ut intyget och postar det. Om ärendet brådskar kan man vid behov avtala om hämtning. Meddela oss vilket alternativ du föredrar.

Hälsovårdare inom skol- och studerandehälsovården kan inte utfärda EU-coronaintyget. 

Jag kommer inte in på Mina Kanta-sidor

Om du inte har nätbankskoder för autentisering, begär EU-coronavirusintyget på adressen koronarokotustodistus@espoo.fi. Skriv i meddelandet efternamn, förnamn, födelsetid och gällande telefonnummer.

Vi skriver ut intyget och postar det. Om ärendet brådskar kan du vid behov avtala om hämtning.

Intyget ges av det land eller den kommun där du vaccinerats eller testats

EU-coronavaccinationsintyget ges av det land eller den kommun i Finland där du vaccinerats eller testats. EU-länderna ska utfärda ett intyg också i efterhand. Ett coronavaccinationsintyg kan ges i Finland endast för vaccination i Finland med ett vaccin som används i Finland.

Begär alltså intyget i det land där du har vaccinerats. Ett coronaintyg som utfärdats av ett EU-land är giltigt i alla andra EU-länder, förutsatt att intyget följer gemensam praxis.

Uppgifter om vaccination utomlands kan antecknas i din patientjournal på Mina Kanta, men i Finland ges vaccinationsintyget endast för vaccination som getts i Finland med vaccin som används i Finland.

Om du har vaccinerats inom företagshälsovården, kontakta i problemsituationer den som gett vaccinet.

Ett negativt resultat av ett coronatest är giltigt under en kort tid och därför lönar det sig inte att begära testresultat från utlandet. Gå alltså vid behov på ett nytt test i Finland. Om du haft coronavirusjukdomen utomlands, ska ett intyg över genomliden coronavirusjukdom begäras i det land där du har gett det positiva testresultatet.

Kommuninvånare med temporär personbeteckning ombeds skicka e-post till adressen koronarokotustodistus@espoo.fi. För dem kan vi tills vidare bara skriva ut Esbos eget QR-intyg utan kod, detta är inte ett EU-coronaintyg.

Jag har ingen e-post

Om du inte kan skicka e-post, kontakta Esbo stads coronalinje. Lämna ett meddelande på coronalinjen tfn 09 816 34600, vardagar kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15 så ringer vi dig. Ge i telefonen de uppgifter som nämns ovan. Coronalinjen förmedlar uppgifterna per e-post till adressen som nämns ovan.

Coronalinjen är för närvarande mycket överbelastad.

Om du inte hittar svaret på din fråga, se Vanliga frågor om coronaintyg(extern länk) på kanta.fi.

 • Coronavirus