Esbo publicerar i fortsättningen en gång i veckan uppgifterna om antalet exponeringar för coronaviruset inom småbarnspedagogiken och i läroanstalterna

Publicerad: 19.8.2021 7.53

Esbo stad publicerar från 20.11.2020 en gång i veckan uppgifterna om antalet exponeringar för coronaviruset inom småbarnspedagogiken och i läroanstalterna.

Esbo stad publicerar från 20.11.2020 en gång i veckan uppgifterna om antalet exponeringar för coronaviruset inom småbarnspedagogiken och i läroanstalterna. Vi publicerar inte namnen på daghem eller små skolor på grund av integritetsskydd. Vi informerar om antalet personer som exponerats. Uppgifterna uppdateras varje onsdag. Uppgifterna publiceras dock fortfarande på webbplatsen först efter att vårdnadshavarna till de exponerade barnen, den exponerade personalen samt vårdnadshavarna till andra barn och den övriga personalen har fått veta om situationen och exponeringskedjorna har spårats.

Karantäner i skolor och inom småbarnspedagogiken

Övergången till en veckorytm påverkar inte sättet på vilket enheten för smittsamma sjukdomar utreder exponeringssituationer och informerar parterna. Enheten för smittsamma sjukdomar utreder fortfarande de exponerade personerna och förordnar dem vid behov i karantän. Sammanställningen av uppgifterna en gång i veckan frigör resurser vid enheten för smittsamma sjukdomar och hos kommunikatörerna för deras grundläggande uppgifter.

Aktuellt om coronaviruset:  
Esbo stad: esbo.fi/coronaviruset 
HUS: https://www.hus.fi/sv/aktuellt/coronavirus(extern länk)  
Institutet för hälsa och välfärd (THL)/infektionssjukdomar-och-vaccinationer/aktuellt/aktuellt-om-coronaviruset-covid-19(extern länk) 

Mer information:
Direktör för sektorn för fostran och lärande
Harri Rinta-aho
050 428 9440
harri.rinta-aho@esbo.fi

  • Coronavirus