Coronavaccineringen av 12–15-åringar inleds

Publicerad: 6.8.2021 10.11Uppdaterad: 10.8.2021 10.13

Från måndag 9.8 kan vaccinering mot covid-19 erbjudas också alla 12–15-åriga Esbobor som inte hör till någon riskgrupp.

Från måndag 9.8 kan vaccinering mot covid-19 erbjudas också alla 12–15-åriga Esbobor som inte hör till någon riskgrupp. Personen ska ha fyllt 12 år för att kunna få vaccinet. 

Barn och unga vaccineras med BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin eller Modernas Spikevax-vaccin. Vi har som mål att se till att alla som vill får vaccinet så snabbt som möjligt.

I Esbo kan 12–15-åringarna vaccineras inom skolhälsovården eller på stadens vaccinationsplatser.

Vaccineringen i skolor inleds måndag 16.8 och ordnas skol- och klassvis. Ingen tidsbokning behövs för vaccineringen i skolorna. Föräldrar och elever får mer information om de skol- och klassvisa vaccineringarna via Wilma. Under de veckor då skolhälsovården vaccinerar elever ordnas endast få andra mottagningar inom skolhälsovården.

De vårdnadshavare som vill närvara vid vaccineringen av sitt barn ska boka en tid på någon av vaccinationsplatserna, eftersom vi inte kan ge en exakt tidtabell för när en viss skola eller en viss klass blir vaccinerad.

Tidsbokningen till vaccinationsplatserna öppnar på eftermiddagen måndag 9.8. Det är också möjligt att få den första vaccindosen på vaccinationsplatsen i Iso Omena utan tidsbokning vardagar kl. 9.30–11.30 och 12.15–14.00. Måndag 9.8 och tisdag 10.8 betjänar walk in-vaccineringen kl. 9.30–11.30 och 12.15–19.00. Observera att vaccinationsplatserna har ett begränsat antal vaccindoser per dag.

Om den första vaccindosen ges på en vaccinationsplats, gäller samma också för den andra dosen. Om den första vaccindosen ges i skolan, gäller samma också för den andra dosen.

Vaccineringen av 12–15-åringar blir möjlig i och med att regeringen ändrade statsrådets förordning om frivilliga covid-19-vaccineringar. Hittills har det varit möjligt att vaccinera alla som fyllt 16 år samt de 12–15-åringar som hör till en medicinsk riskgrupp.

Vårdnadshavarens samtycke till coronavaccinering

Vårdnadshavarnas skriftliga samtycke till vaccinering kommer att utnyttjas vid vaccineringen i skolorna. Blanketten för samtycke finns på tidsbokningssidan: https://www.koronarokotusaika.fi/sv/uudenmaan-asukkaille/(extern länk)  Skolhälsovården ger senare närmare uppgifter om blanketten.

Minderåriga unga kan dock själva fatta beslut om vaccineringen om hälso- och sjukvårdspersonalen som ger vaccineringen bedömer att hen på basis av sin ålder och utvecklingsnivå själv kan fatta beslut om vaccineringen. Det är frivilligt att låta vaccinera sig.

Tidsbokning för vaccinationsplatserna

Boka tid på webben på www.coronavaccinbokning.fi(extern länk). Du behöver bankkoder eller mobilcertifikat för att identifiera dig.  Vårdnadshavare kan boka en tid för sina barn som är under 18 år.

Om du vill sköta ärendet per telefon, ring vårt tidsbokningsnummer på tfn 09 816 34800 (mån–fre kl. 8–18) så ringer vi dig.

Första vaccindosen utan tidsbokning på vaccinationsplatsen i Iso Omena.

Den första vaccindosen kan ges på vaccinationsplatsen i Iso Omena utan tidsbokning vardagar kl. 9.30–11.30 och 12.15–14.00. Måndag 9.8 och tisdag 10.8 har walk in-vaccinationsplatsen öppet till kl. 19. 

 

Statsrådet: Coronavaccinationerna utvidgas till 12–15-åringarna https://valtioneuvosto.fi/-/1271139/koronarokotukset-laajennetaan-koskemaan-kaikkia-12-15-vuotiaita?languageId=sv_SE(extern länk)

  • Coronavirus