Coronavaccineringen av 12–15-åringar i skolorna

6.8.2021 8.28Uppdaterad: 20.10.2021 10.12

Eleverna har möjlighet att bli vaccinerade mot coronaviruset i skolorna under skoldagen 16–27.8. Ingen tidsbokning behövs. Vaccinationerna är frivilliga. Skolhälsovården sköter endast vaccineringar och på förhand bokade läkarmottagningar under den här tiden.

Vaccin

Vaccin mot covid-19 erbjuds alla 12–15-åringar. Barn och unga vaccineras med BioNTech-Pfizers Comirnaty-vaccin eller Modernas Spikevax-vaccin. De är för närvarande de enda coronavacciner med villkorligt försäljningstillstånd för 12 år fyllda personer som är i bruk i Finland. De är båda mRNA-vacciner.

Till skolorna får vi Modernas Spikevax-vaccin.

De unga bestämmer själva om de vill vaccinera sig

Det är frivilligt att låta vaccinera sig. En minderårig kan själv besluta om att låta vaccinera sig om hälso- och sjukvårdspersonalen som ger vaccinet bedömer att hen på basis av sin ålder och utvecklingsnivå själv kan fatta beslut om vaccineringen. Det finns ingen lagstadgad åldersgräns för barnets självbestämmanderätt, utan saken avgörs från fall till fall.

Om barnet eller den unga personen inte själv vill eller är förmögen att fatta beslut om vaccineringen behövs samtliga vårdnadshavares samtycke.

Kom ihåg att om barnet eller den unga har haft coronavirussjukdom, kan den första vaccindosen ges tidigast efter åtta veckor.

Vårdnadshavarnas tillstånd

De elever som vill ta coronavaccinet på skolans vaccineringsdag kan låta vaccinera sig under skoldagen. Vi önskar att alla som vill låta vaccinera sig under skoldagen har med sig blanketten för samtycke (länkar nedan) när de kommer för att få vaccinet. Vi önskar också att vårdnadshavarna och de unga hemma på förhand diskuterar frågor som rör vaccineringen.

Om den unga inte har blanketten för samtycke med sig, men själv vill ta vaccinet, avgör hälso- och sjukvårdspersonalen barnets förmåga att fatta beslutet självständigt.

Länkar till blanketten för samty

Om vårdnadshavaren vill närvara vid vaccineringarna

Vill vårdnadshavaren vara med när barnet vaccineras ska familjen boka en tid för vaccinering vid stadens vaccinationsplats. Tidsbokningen på webben coronavaccinbokning.fi(extern länk) är nu öppen också för 12–15-åringar.

Den första vaccindosen kan också fås utan tidsbokning på walk in-vaccinationsplatsen i Iso Omena. Till stadens övriga vaccinationsplatser behövs tidsbokning.

Den andra vaccindosen

Om den första vaccindosen ges på en vaccinationsplats, gäller samma också för den andra dosen. Likaså om den unga får den första vaccindosen i skolan, ges också den andra dosen i skolan.

Mer information

  • Coronavirus
  • Skolhälsovården