Coronasmittade och exponerade får anvisningar per textmeddelande – du kan också genom egen aktivitet avbryta din karantän eller isolering

Publicerad: 30.8.2021 11.37

Antalet coronavirusfall i Esbo har fortsatt att hålla en hög nivå och smittspårningen är svårt belastad. De som blivit smittade av coronaviruset får ett textmeddelande av enheten för smittosamma sjukdomar strax efter att de fått ett positivt provsvar.

För närvarande når smittspårningen alla som testat positivt för coronaviruset med ett första samtal eller ett första meddelande inom 1–2 dygn, men det egentliga spårningssamtalet kan i värsta fall komma så sent som efter 13 dygn. De som blivit exponerade får inte längre ett samtal utan i stället får de information om att de blivit exponerade och anvisningar med ett textmeddelande genast efter att den som smittats blivit intervjuad.

Information om exponering per textmeddelande

Om det inom smittspårningen visar sig att du blivit exponerad för coronaviruset får du ett textmeddelande om detta av enheten för smittsamma sjukdomar. I meddelandet får du anvisningar för hur du ska handla. Om du inte fått båda vaccindoserna eller om du inte haft coronavirussjukdomen under de senaste sex månaderna ska du vara i karantän i 10 dygn. Du får senare per post ett officiellt förordnande om karantän. Personer som fått båda vaccindoserna sätts inte i karantän. Inte heller de som haft coronavirussjukdomen under de senaste sex månaderna sätts i karantän, liksom inte heller personer som tidigare konstaterats ha covid-19-infektionen och som dessutom fått en vaccindos för minst en vecka sedan.

Om du har symtom som kan tyda på coronavirussmitta, boka omedelbart en tid för testning på adressen koronabotti.hus.fi/sv eller genom att ringa Esbo stads coronavirusrådgivning på tfn 09 8163 4600 mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15.

Om du inte har symtom som kan tyda på coronavirussjukdomen kan du återgå till normal vardag när det har gått 10 dagar efter att du exponerats för coronaviruset. Du kan också på eget initiativ förkorta karantänen med ett coronatest enligt anvisningen nedan om testet är negativt.

Förkortande av karantän eller isolering genom negativt coronatest

Du som blivit exponerad kan själv förkorta din karantän:

Du kan förkorta din karantän om du tidigast sex dygn efter att du exponerats går på test och får ett negativt testresultat och om du hela tiden varit helt symtomfri. Den dag du exponerades räknas som dag noll. Med andra ord: om du blivit exponerad på måndag kan testprovet tas tidigast på söndag samma vecka.

Om du vill förkorta din karantän, boka en testningstid på koronabotti.hus.fi/sv eller genom att ringa coronavirusrådgivningen i Esbo på tfn 09 8163 4600 mån–fre kl. 7–18 och lör–sön kl. 9–15. Ett hemtest duger inte om du vill förkorta din karantän. Vänta tills du får ett svar. Om testsvaret är negativt kan du självständigt avbryta din karantän och återgå till normal vardag, om du fortfarande inte har några som helst symtom och om det gått över sex dygn sedan du senast exponerades. Kom ändå ihåg att ringa Esbo stads coronarådgivning om att du avbrutit din karantän: då får du de korrekta anteckningarna införda i dina patientuppgifter och i ditt karantänbeslut.

Du som haft coronavirussjukdomen kan själv förkorta din isolering:

Du kan förkorta din isolering och återgå till normal vardag om du varit helt utan symtom i två dygn och om det gått minst tio dygn sedan dina symtom började. Om du varit symtomfri hela tiden räknas de tio dagarna från den dag då testet gav positivt resultat. Smittspårningen ringer upp dig i varje fall, så att du får de korrekta anteckningarna införda i dina patientuppgifter och i ditt karantänbeslut. 

  • Coronavirus