En digital klinik gör det smidigare att sköta ärenden på hälsostationen på hösten

Publicerad: 18.3.2021 10.46Uppdaterad: 8.10.2021 12.22

Västra Nyland kommer att få en digital klinik som ger nya möjligheter till distanskommunikation. Den digitala kliniken är en chattjänst. På den kan du behändigt diskutera med en läkare eller en skötare. Tjänsten tas först i bruk i Esbo, Lojo och Karviainen hösten 2021. Du kan använda den digitala kliniken på ett säkert sätt genom att identifierar dig med bankkoder, certifikatkort eller mobilcertifikat. Chattroboten ställer först några frågor om ärendets natur och kopplar dig därefter enligt behov till en läkare eller sjukskötare.

En ny kontaktkanal till hälsostationens akutmottagning

Till exempel i Esbo har man redan haft en tjänst i form av en chatt. Den är dock av rådgivande karaktär eftersom klientens personuppgifter inte kontrolleras och patientuppgifterna därför inte kan behandlas på samma sätt som vid en vanlig mottagning. På den kommande digitala kliniken används stark autentisering: tack vare denna kan man utöver råd också fråga om till exempel laboratorieresultat eller få ett recept eller en remiss. Tjänsterna på den digitala kliniken varierar i de olika kommunerna.

I planeringen av den digitala kliniken har man beaktat användbarheten och den fungerar också med mobila apparater. 

”Folk har klart väntat på digitala tjänster. Till exempel coronapandemin har stockat telefontjänsterna. Genom att logga in på den digitala kliniken får klienten snabbt just den hjälp hen behöver. Den digitala kliniken är en ny tjänst till, och till exempel telefontjänsterna kvarstår vid sidan av den”, berättar projektchef Annukka Hirvilahti

I det första skedet fungerar den digitala kliniken som hälsostationens akutmottagning. Om du har symtom på förkylning, du vill fråga om hudutslag eller andra akuta hälsoproblem, kan en skötare eller läkare på den digitala kliniken bedöma nästa steg. Den digitala kliniken kan vara behändigare än telefonen i många fall eftersom man också kan foga en bild till chattsamtalet för att underlätta bedömningen. 

Den digitala kliniken är en ny kontaktkanal vid sidan av telefontjänsten. Telefontjänsterna kvarstår också i fortsättningen. I framtiden kan den digitala kliniken utvidgas till att omfatta till exempel uppföljningsbesök vid långtidssjukdomar.

Kom med och bedöma prototyper på sommaren! 

​Den digitala kliniken testas i Esbo, Lojo och Karviainen hösten 2021. Efter det följer Raseborg strax efter.  

Testningen av tjänsten planeras just nu och i början av sommaren kan alla bedöma tjänstens prototyper i gemenskapen Drömmarnas social- och hälsovård. Anmäl dig och kom med!

Den digitala kliniken är en del av  Västra Nylands social- och hälsovårdsprogram

  • LU-sote
  • Välfärdsområde
Hela Esbo