Familjecentret är ett stödnätverk som ger familjen kraft

Publicerad: 18.2.2021 11.05Uppdaterad: 8.10.2021 12.04

I västra Nyland utvecklar vi nu familjecenterverksamhet. Familjecentren erbjuder alla välfärdstjänster för barnfamiljer smidigt, lätt och i rätt tid. Den omfattande tjänstehelheten omfattar alla tjänster som främjar barnens och deras familjers välfärd, hälsa och utveckling samt ger tidigt stöd och tidig vård. Du kan komma med och påverka!

Stöd för familjen på alla fronter

I familjecentren tillhandahålls tjänster på plats, på webben och i hemmet. Tjänster som tidigare varit åtskilda – mödra- och barnrådgivning, familjearbete och hemservice, tal- och ergoterapi och psykolog samt familjerådgivning, socialarbete och barnatillsyningsman – slås samman till ett tätt nätverk i familjecentren.

På många orter är familjecentren redan på god väg. Till exempel i Lojo finns redan två familjecenter och familjecenter utvecklas för närvarande i alla kommuner i västra Nyland. 

Familjecentrets idé utgick ursprungligen från behovet att erbjuda barnfamiljer mångsidigare stöd i ett tidigare skede. När de tjänster som familjen behöver förs samman minskar onödigt famlande i tjänstedjungeln. I familjecentren ser vi på klientens hela situation och på ett besök kan familjen sköta flera ärenden. Vid behov sammankallas ett team av flera experter. Familjen kan också få en egen kontaktperson som samlar ihop hjälpen.

"Om till exempel oro för hur familjens krafter räcker till kommer fram på ett rådgivningsbesök, kan vi ordna extra hjälp för familjen hemma. Och om familjen ännu inte är beredd att ta emot extra hjälp, kan vi till exempel komma överens om att en familjehandledare eller psykolog inom hemservicen deltar på följande mottagningsbesök för att berätta om olika möjligheter", berättar Eija Tommila, chefen för familjecentren i Lojo som exempel på familjecentrens sätt att agera.

Familjen vet bäst 

I familjecentret tar vi itu med både stora och mindre frågor när vi hör vad klienten verkligen behöver.

"Familjen vet bäst hur familjen mår. Ibland kan ekonomiska problem eller till och med ett upptornande tvättberg skapa oro. Då funderar vi tillsammans på hur vi kan ta itu med tvättberget och hur vi får vardagen att löpa", fortsätter Tommila.  

Familjecentret baserar sig uttryckligen på ett smidigt samarbete, inte bara mellan olika tjänster utan också mellan olika samarbetspartner. Familjecentren är också mötesplatser där barnfamiljer erbjuds gruppaktiviteter, stöd och gemenskap. Verksamheten ordnas till exempel med daghem, skolor, församlingar, bibliotek samt idrotts- och kulturtjänster. Tillsammans kan vi pröva på nya saker och komma med nya idéer och berätta för våra familjer om den verksamhet som erbjuds i närområdet.

Jämlika tjänster för alla – ett digitalt familjecenter under utveckling 

Målet är att i framtiden erbjuda alla familjer som bor i västra Nyland jämlika tjänster i familjecentren, hemma och på webben.

Vid sidan av familjecenterverksamheten utvecklas också digitala tjänster som testas hösten 2021. Sådana är till exempel webbkurser som stöder föräldraskapet, information och stöd när det väckts oro för ett barns eller en ung persons situation samt en kanal där man kan be om och få hjälp.  

"Det blir inte perfekt på en gång, men man kommer nära genom att leva i nuet och gå framåt. Våra klienter vet bäst vad som fungerar och vad som inte gör det. Därför är det viktigt för oss att lyssna på alla invånare", uppmuntrar projektchef Hanna Lehtinen.

Vill du komma med och utveckla tjänsterna vid familjecentren?

I gemenskapen Dömmarnas social- och hälsovård startar en utvecklingsgrupp för familjecentren i maj.

Bild. Familjecentren och mötesplatserna i västra Nyland, läget i februari 2021. På kartan visas mötesplatser där minst två aktörer producerar servicen eller verksamheten tillsammans. Familjecenter och mötesplatser utvecklas i hela västra Nyland.
  • LU-sote
  • Välfärdsområde