Nuori Espoo medlemskort

Nuori Espoo medlemskort är ett gratis medlemskort för Esbo ungdomslokaler som fungerar på din mobil. Din ungdom använder det för att logga in på ungdomslokal.

Nuori Espoo medlemskort är ett gratis medlemskort för Esbo ungdomslokaler som fungerar på din mobil.

Ansökning om Nuori Espoo medlemkort

Med detta formulär kan du ansöka om ett medlemskort för ungdomstjänsten i Esbo stad till din ungdom. Kortet förnyas med samma formulär för varje termin. Logga in med nätbankskoder, mobilcertifikat eller identitetskort och fyll i den begärda informationen.

När ansökan har kommit in ringer vi dig och skickar ungdomen en personlig inloggningslänk till tjänsten via SMS.

Fyll i ansökan(extern länk)