UngaUnga

Ungdomsfullmäktige

Till Esbos ungdomsfullmäktige hör 40 aktiva ungdomar från Esbo som förenas av en vilja att påverka staden i frågor som gäller de unga. Ungdomsfullmäktige bevakar de ungas intressen, lyfter fram deras önskemål och berättar för beslutsfattarna vad ungdomarna tycker och tänker i aktuella frågor. Esbo ungdomsfullmäktige består av Esboungdomar i åldern 13–18 år.

Representation och verksamhet

Gör din röst hörd och påverka sådant som berör unga i Esbo genom att kandidera till ungdomsfullmäktige!

Kandidatnomineringen inleds måndagen den 13 september 2021 och avslutas fredagen den 1 oktober 2021.

Den som vill ställa upp som kandidat ska fylla i en kandidatansökan på den elektroniska webropolblanketten(extern länk).

Nyhet(extern länk)