Sommarsedel

Ungdomstjänsterna delar årligen ut sommarsedlar som främjar sysselsättningen av unga i Esbo under sommaren. Esbo stad betalar 300 euro till arbetsgivare som anställer unga Esbobor med sommarsedeln under 1.5–30.9.2023.

Sommarsedlarna delas ut 6.2.2023 och endast den unga själv kan ansöka om sommarsedeln. Observera att du ska ha ett sommarjobb när du ansöker om sommarsedel (arbetsavtal eller den bifogade blanketten för uppgifter om arbetsplatsen ifylld av arbetsgivaren).

År 2023 beviljas sommarsedeln till esboungdomar födda 2004–2008.

Antalet arbetsdagar ska vara minst 10 och antalet arbetstimmar minst 50, antingen utan avbrott eller under flera perioder. Bidraget betalas inte till privata hushåll, familjer eller privatpersoner.

Miniminettolönen är 350 euro för 10 arbetsdagar och 50 arbetstimmar. Om den sammanlagda arbetstiden är längre, ska lönen vara motsvarande större. Skatter, social- och pensionsavgifter samt semesterersättningar ska betalas utöver nettolönen.

Du ska först ha ett sommarjobb, först därefter kan du ansöka om sommarsedel. Du ska själv ansöka om sommarsedeln på ett webbformulär.

Sommarsedlarna delas ut i ansökningsordning.

Anvisningar för ansökan om sommarsedel:

  1. Öppna Webropol-länken nedan (fungerar också på en smarttelefon). Webropol-länken nedan öppnas mån 6.2.2023 kl. 8.00.
  2. Fyll noggrant i alla punkter i webbformuläret
  3. Bifoga den ifyllda blanketten ”Kesätyöpaikan tiedot” eller ett arbetsavtal antingen som textfil eller bild.
  4. När du har fyllt i alla uppgifter och sänt webbformuläret (genom att klicka på Ilmoittaudu), får du en bekräftelse på att du ansökt om sommarsedel till din e-post.
  5. Uppgifterna kontrolleras och sommarsedelns nummer skickas till den e-postadress du angett senast i maj.
  6. Vid problem kan du skicka e-post till adressen nuoriso@espoo.fi

Ansök om sommarsedel från denna Webropol-länk.(extern länk)