ManiMiitti - deltagande budjetering

ManiMiitti är Esbo ungdomstjänsters process för deltagande budgetering. Den ger unga i årskurs 7–9 och gymnasister i Esbo möjlighet att påverka frågor som gäller deras fritid och det egna bostadsområdet. ManiMiitti engagerar unga och erbjuder dem en kanal för samhällelig påverkan. De ungas idéer är viktiga! ManiMiitti startade i oktober med en webbenkät som ordnades för elever i årskurs 7–9. Senare på hösten fortsatte vi med ManiMiitti-verkstäder, röstning och delegationens sammankomster.

Start i oktober

I oktober startade ManiMiitti i skolorna under ledning av lärarna med en kort video och en webbenkät. I enkäten fick de unga svara på frågor som gäller deras fritid och det egna bostadsområdet.

Verkstäder i november–december

Efter enkäten delades svaren enligt ämnen och planeringen fortsatte i de lokala ManiMiitti-verkstäderna utifrån ämnena. Till verkstäderna bjöd vi in aktiva elever i årskurs 7–9 från alla skolor. I verkstäderna skapade de unga med hjälp av handledarna genomförbara idéer utifrån ämnena.

ManiMiitti 2022–2023 framskrider

Eleverna i årskurs 7–9 i Esbo svarade i oktober 2022 på en webbenkät som genomfördes inom Esbo ungdomstjänsters process för deltagande budgetering ManiMiitti. I enkäten svarade de unga på frågor om sin fritid och sitt bostadsområde. Vi fick sammanlagt 3 221 svar. Ämnen som lyftes fram i svaren var bland annat digitala spel och andra spel, olika evenemang, mat och nya anskaffningar för ungdomslokalerna. Därefter planerade de unga tillsammans med ungdomsledarna genomförbara idéer utifrån dessa ämnen i ManiMiitti-verkstäder som ordnades i ungdomslokalerna i november–december. 

Verkstäder: 

Espoon keskus  

 • Suvelan nuorisotila 25.11.  

 • Kauklahden nuorisotila 2.12. 

 • Järvenperän nuorisotila 9.12.  

 • Kalajärven nuorisotila 9.12.  

 • Kirkkojärven nuorisotila 9.12.  

Leppävaara  

 • Perkkaan nuorisotila 23.11.  

 • Nuortentila Pointti (Sellon kirjasto) 30.11.  

 • Karakallion nuorisotila 30.11.  

 • Leppävaaran nuorisotila 30.11.  

Matinkylä-Olari-Tapiola  

 • Matinkylän nuorisotila 1.12.  

 • Tapiolan nuorisotila 1.12.  

 • Haukilahden nuorisotila 1.12.  

Espoonlahti  

 • Saunalahden nuorisotila 23.11. 

 • Kivenlahden nuorisotila 30.11. 

 • Soukan nuorisotila 2.12.  

 • Nöykkiön nuorisotila 15.12.  

Svenska bildningstjänster  

 • Sökö ungdomslokal 24.11.  

Omröstning i januari-februari

För elever i årskurs 7–9 ordnas en omröstning på webben om idéerna som fötts i verkstäderna. Omröstningen genomförs i skolorna i januari-februari vecka 5–7.

Esboungdomar har med hjälp av ungdomsledare funderat på vad de skulle vilja göra på sin fritid och hur ungdomslokalerna verksamhet skulle kunna se ut. Idéerna blir nu möjliga att förverkliga, med hjälp av ungdomstjänsternas deltagande ManiMiitti budgetering. Alla elever i högklasserna i Esbo får delta i att rösta mellan de olika alternativen.

Det finns nio olika alternativ. Varje elev som röstar ska rangordna alternativen (skalan är 1= den idé de gillar minst, 9= den idé de gillar mest). Omröstningen sker under veckorna 5–7 (30.1–17.2). Då omröstningen tagit slut går ungdomstjänsterna igenom resultaten, och de fem förslag som fått mest röster förs vidare. 

Efter omröstningen ordnar ungdomstjänsterna områdesvisa delegationer, som kommer att berätta resultaten för omröstningen. I delegationerna ingår förutom de elever som hittat på idéerna som fått flest röster också sakkunniga inom området som idén berör. I delegationerna funderar ungdomarna och de sakkunniga tillsammans på hur idéerna ska förverkligas. Delegationerna ordnas enligt följande:

Kalajärven nuorisotila 1.3.2023 kl. 17–19
(Mösskärrsvägen 1, 02970 Esbo)  

Sello bibliotek, Akselisalen 2.3.2023 kl.  17–19
(Albergagatan 9, 02600 Esbo)

Suvelan nuorisotila 8.3.2023 kl. 17–19
(Kirstivägen 11, 02760 Esbo)

Kivenlahden nuorisotila 15.3.2023 kl. 17–19
(Sjöstranden 2, 02320 Esbo)

Matinkylän monitoimitalo 16.3.2023 kl. 17–19
(Mattstråket 17, 02230 Esbo)

Delegationerna

I Esbo ungdomstjänsters ManiMiitti-process för deltagande budgetering har unga i årskurserna 7–9 röstat på sina favoriter av nio idéer som gäller ungas fritid och ungdomslokalernas verksamhet. ManiMiitti-röstningarna ordnades i årskurserna 7–9 i januari–februari 2023, och det kom in 1 966 svar. 

Idéerna med flest röster har ordnats enligt det antal röster de har fått: 

1. Verksamhet över natten i ungdomslokalerna 

2. Nya möbler i ungdomslokalerna 

3. Nya digitala spel och spelapparater i ungdomslokalerna 

4. Olika matevenemang i ungdomslokalerna 

5. Nya sportredskap i ungdomslokalerna 

I ManiMiitti-delegationerna, som hölls i mars, beslutade man tillsammans med unga och experter som deltagit i delegationen om hur de idéer som har fått flest röster ska genomföras under 2023. 

ManiMiitti genomförs i samarbete mellan ungdomstjänsterna och undervisningsväsendet. Vi tar också med de aktörer som de ungas ManiMiitti-idéer hänför sig till. De unga spelar en viktig roll i alla skeden av processen. De unga skapar idéer om olika ämnen, röstar om dem och deltar slutligen också i genomförandet av de valda idéerna.