ManiMiitti - deltagande budjetering

I den deltagande budgeteringen, dvs. ManiMiitti, får de unga besluta om en del av Esbo stads budget. De som deltar i ManiMiitti är med och ger förslag till och fattar beslut om ungdomarnas fritidsverksamhet och tjänster samt resurser riktade till dem.

Start

Idékläckning under ManiMiitti-evenemanget för unga i klass 8.

Verkstäder

ManiMiitti-verkstäder, där en grupp ungdomar tillsammans bearbetar och väljer de bästa idéförslagen.

Omröstning

I skolorna med elever i årskurs 7–9 ordnas en ManiMiitti-omröstning om idéförslagen.  

ManiMiitti-delegationen

ManiMiitti-delegationen, dvs. en grupp ungdomar och tjänstemän väljer utifrån omröstningens resultat vilka förslag som ska genomföras.